kuşçubaşı eşref

19. yüzyılın akıl oyunlarıyla dolu kalabalık, karışık derin devlet çatışmalarında abdulhamid'in yıldız istihbarat teşkilatında görev almış, osmanlı lehinde jurnal ve istihbarat çalışmaları yapmış, sonrasında jön türkler ve terakki tarafına meyletmesi neticesinde abdulhamid tarafından hicaza sürülmüş zattır.
eşref sencer kuşçubaşı namı diğer kuşçubaşı eşref, 1873 doğumlu çerkez asıllı türk istihbaratçı. teşkilatı mahsusa'nın en önemli ve en tanınan isimlerindendir. 1964'te izmir'de vefat etmiştir.
çok iyi arapça konuşan ve trablusgarp savaşında; atatürk, enver paşa gibi askerle beraber italyanlara karşı mücadele etmiştir. hakan kağan-imparatorluğun son akşamı adlı kitap kuşçubaşızade eşrefin yaptığı çalışmaları romanlanmış şekilde anlatır.
büyük bir gayr-i nizam'i harpçi ve iyi bir istihbaratçı olduğu kadar, ittihatçıdır kendileri,
trablusgarb savaşını ,enver pasa ve süleyman askeri ile yerinde orgutlemistir,
unlu ajan lawrence ile karşılaşmış ancak adam yerine koymadığı icin öldürmediği söylenir,
milli mücadele kahramanlarından (kendisi de çerkez idi) çerkez ethem'i yetiştirmiştir, daha sonra yine çerkez ethem gibi hain ilan edilmiştir.
teşkilat-ı mahsusa'nın ,gayr-ı resmi kurucularındandır.
yüzlerce yıl sonra dahi ,kürşad gibi 20.000 kişiye karşı 40 kişiyle saatlerce çatışması ,fıtratın değişmediğinin işaretidir...