leh valesa

yuvarlak masa görüşmeleri ile sosyalist rejimi yıkarak demokratik yönetim kuran lider.