lorenz çizgisi ve gini katsayısı

bir karenin köşegenine tam gelir eşitliği çizgisi deniliyor.

her %x'lik nüfus dilimi milli gelirin %x'ini alsaydı çizilen çizgi tam gelir eşitliği çizgisi olacaktı.

halbuki, nüfus dilimlerinin milli gelirden aldıkları pay farklı. bundan dolayı tam gelir eşitliği çizgisinin altında yeni bir çizgi oluşuyor. bu çizgiye "lorenz çizgisi" deniyor.

karenin alt üçgeninde, tam gelir eşitliği çizgisi ile lorenz çizgisi arasında kalan alana 'a'; lorenz çizgisinin altında kalan alana 'b' dersek gini katsayısı ise a/b oluyor.

buna göre gelirin tüm nüfus dilimlerine eşit dağıldığı bir ütopyada tam gelir eşitliği çizgisi ile lorenz çizgisi arasında kalan alan 0 olacağı için gini katsayısı da 0 olacaktır.

yani gini katsayısı 0'a ne kadar yakınsa gelir dağılımı o kadar düzgündür.