medeniyetler çatışması tezi

samuel huntington tarafından ortaya atılan soğuk savaş sonrası fukuyama'nın dünyanın sonu tezine bir alternatif sunmuş olan parametredir. genel hatlarıyla dünyayı yedi farklı tarafa bölerek ileride yaşanması muhtemel çatışmaların nasıl olacağını sorusuna bir alt yapı hazırlar. teoriye göre ileride çatışmalar batı, konfüçüsyen, islam, japon, hint, slav ortodoks, latin amerika ve muhtemelen afrika medeniyetleri arasında yaşanacaktır. dünyada pek yer etmemiş ve abd'nin islam medeniyetini yeni düşman olarak belirlemesinin alt zemini olmakla suçlanmıştır.