mikhail bakunin

mihail bakunin, rus devrimci bir anarşist ve kolektivist anarşizmin kurucusuydu. anarşizmin en etkili figürleri ve sosyal anarşist geleneğin başlıca kurucularından biri olarak kabul edilir.