mütekabiliyet

ülkelerin başka ülkelerle diplomalatik ilişkileri kurarken en önemsediği ilkelerden biridir.ülkelerin başka bir ülkeye davranışlarını kendisine yapılan muameleye göre düzenlemesidir.