napolyon bonaparte

1769’da korsika'da dünya’ya gelen fransız asker ve devlet adamı napolyon henüz 26 yaşında iken italya seferi için hazırlanmış fransız ordusunun komutanlığına getirildi.

1798'de osmanlı devleti’nin bir vilayeti olan mısır’a askeri bir sefer düzenledi. bu sefer sırasında memlük beylerini yenerek osmanlı toprağını işgal etti ancak elinde tutmayı başaramadı.

1804'te fransız senatosu tarafından “fransa imparatoru” olarak ilan edildi.

iber yarımadası'ını işgal eden imparator napolyon, 1808'de kardeşi joseph bonaparte'ı ispanya kralı ilan etti. ispanyollar ve portekizliler birleşik krallık'ın desteği ile isyan ettiler. yarımada savaşı (ispanyol bağımsızlık savaşı) adıyla bilinen savaş 6 yıl sürmüş ve acımasız bir gerilla savaşı olarak tarihe geçmiştir. savaş, fransa’nın yenilgisi ile sonuçlandı.

1808'de avusturyalıları wagram muharebesi' inde yenen napolyon,1810'da ıı. franz'ın kızı avusturya prensesi ile evlendi.

napolyon, roma imparatorluğu devrinden beri bu denli büyük bir siyasi birleşme yaşamamış olan avrupa'da 1811'den sonra 70 milyonun üzerinde insana hükmetmiştir.

1812 yılında rusya'ya sefer düzenledi ve bu sefer fransızlar açısından büyük bir felaket ile sonuçlandı.

1813 yılının başlarında rusya ve prusya, fransa'ya karşı güçlerini birleştirdi ve aynı yılın sonlarında altıncı koalisyon'a avusturya da katıldı. 1813 ekiminde müttefik ordusu napolyon'u leipzig muharebesi'inde yenilgiye uğrattı. müttefikler 1814’te fransa'ya bir saldırı başlatıp paris'i ele geçirdiler ve nisan 1814'te napolyon'u tahttan feragat etmeye zorladılar

napolyon şubat 1815'te sürgünden kaçıp fransız hükümetinin başına geçmeyi başardıysa da koalisyon temmuz ayında waterloo muharebesi'inde onu kesin bir yenilgiye uğrattı.

ingilizlere teslim olan napolyon, gözlerden uzak bir yerde saint helena adasında hapse gönderildi. 51 yaşında 1821 yılında mide kanserinden vefat etti. cenazesi yakıldı ve 15 aralık 1840 tarihinde bir milyon kişinin şahitliği ile külleri paris'e, halen bulunduğu les ınvalides'e defnedildi.