nato 5. madde

(bkz: nato) anlaşmasının belki de en ilgi çekici maddesi olan 5. madde şu şekildedir: "taraflar, kuzey amerika'da veya avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, bm yasası'nın 51'inci maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, kuzey atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan taraf ya da taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal güvenlik konseyi'ne bildirilecektir. güvenlik konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.’’

buradan çoğu zaman nato üyesi bir devlete saldırı olduğunda bütün natoya saldırı olmuştur ve herkes savaşa girer gibi bi kanı ortaya çıkıyor.
ancak durum böyle değil maddedeki "silahlı güç kullanımı dahil olmak üzere"cümlesi bizlere nato'nun bir üyesine saldırılırsa hayırlı olsun 3. dünya savaşı çıktı kanısının yanlış olduğunu gösteriyor.