niccolo machiavelli

modern anlamda diplomasi tarihinin kurucusudur. yeni bir devlet felsefesi geliştiren machiavelli, devlet adamlarının geçmişi doğru bilmesi gerektiğini ve olayların gerçek nedenlerini anlamasının elzem olduğunu düşünür.
devlet yönetiminde amaca ulaştıran her yolun mübah olduğunu savunan, siyaset biliminin ilk teorisyenlerinden olan şahsiyet.

"prens" adlı kitabında öne sürdüğü bu görüşleri sebebiyle türkçede de "makyavelizm" olarak bilinen kavram ortaya çıkmıştır. makyavelizme göre ahlak ve siyaset birbirinden ayrılmalıdır ve zafere giden yolda bütün yollar ve araçlar meşrudur.
floransalı düşünür, devlet adamı, askerî stratejist, şair ve oyun yazarı. politika biliminin kurucusu sayılır.
machiavelli modern siyasetin kurucu babası sayılır. yazdigi 'ıl prencıe' de yönetimin nasıl yapılacağını ve hükümdarın özelliklerini anlatmıştır. cumhuriyetciler ve günümüz siyasetcilerinin gözünde pragmatik yaklaşımından dolayı kötü görülür. ancak yazdıklarını uygulamaktanda geri kalmazlar.
yöneticilerin olaylara yaklaşma biçimini ele almış, halkın kontrol altında nasıl tutulacağı ile ilgili düşüncelerini aktarmıştır.
italyan rönesans haɾeketinin en önemli figüɾleɾinden
ölümü hala tartışma konusu olan ünlü rapçi tupac'ında kullandığı isimlerden biridir. hapiste onun kitaplarını okuyup etkilendiği, insanın 2. bir hayat yaşaması gerektiğini savunduğu ve bu yüzden kendi ölümünü kurguladığı iddia edilir.
uluslararası ilişkiler literatüründe realist paradigmanın temel felsefelerinin kurucusu kabul edilir. güç siyaseti ve güç siyasetine yaklaşımı bu kabulün sebeplerindendir. hükümdar (prens) kitabını okuduğunuzda devleti adeta ölmüş bir geyiği parçalayan tilkilerin parça kapma mücadelesine benzetir.
kaderi etkileyen iki unsurdan bahseder, virtu (yetenek), fortuna (talih). hükümdarlığa giden yolu ve hükümdarlık sürecini analiz ederken kullandığı bu analiz yaşamın her alanına genişletilebilir. birinden yoksunluk diğerinin varlığını önemsizleştiriyor.
sürgün yıllarında yazdığı "prens" kitabını öneririm.prens'in hangi durumlarda nasıl davranması gerektiğini anlatmaktadır .
"the prince" kitabının yazarı. toplumun faydasına her şeyi mübah görür. örneğin yönetici(prens) toplumun yararına olacak ise topluma yalan söyleyebilir, toplumun menfaati için adam öldürebilir vs. bunlar mübahtır ancak bunları toplumun menfaati için değil de kendi menfaati için yaparsa o, kötüdür.
pragmatizmin temellerini atan baba italyan
o kadar da her şeyi mübah görmez.gerçekçidir.
ahlak insanla hayvanı birbirinden ayırır, siyaset birleştirir. / niccolo machiavelli
üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde zorunlu olarak okutulması gereken "prens" kitabının yazarı. polikta biliminin kurucusu, floransalı düşünür.
"ends justify means" (sonuçlar yolları meşru kılar) düsturuyla hareket eden italyan yazardır. özellikle prens adlı kitabında yöneticilere tavsiyelerde bulunur. kitapta türkler için türk yurdunu fethetmek zor fakat elde tutmak kolaydır der ve bunu yaparken fransızlarla karşılaştırır. fransızlar için ise fethetmek kolay fakat elde tutmak zordur der.
siyaseti güç ve güç kazanmak isteyen gruplar arasındaki çatışma olarak nitelendiren machiavelli; prince ve discourse adlı eserlerinde bir yöneticinin olması gerektiği özellikleri berimleyerek 16. yüzyıl ve sonrasında değişen dünyadaki politika açısından güç siyasetinin babası olarak tanınmıştır.
machiavelli makyavelist midir?
sorusuna inatla değildir cevabını verdiğim politika biliminin kurucu babası
modern devletin kurucusu olduğu iddia edilen italyan vatandaş. fikirlerinin çoğunluğunun 100 seneden beridir geçerliliği olmadığı halde siyaset bilimciler ve kuramcılar tarafından övülmekten bıkılmayan insan.
  • /
  • 2