niccolo machiavelli

italyan devletlerinin bir güçlü hükümdarın buyruğu altında birleşmelerini isteyen kişiydi
paralı askerler hakkındaki düşüncelerini (acımasızlık, kolayca taraf değiştirme vb.) bugünlerde kara kara düşündürten siyaset adamıdır.
birçok filozof ve siyaset bilimi düşünürüne göre ilk modern filozoftur. çünkü döneminin birçok düşünürü ideal sistemin nasıl olması gerektiği üzerine kafa yorarken tanrının isteklerini de hesaba katmıştır. tanrının istediği gibi nasıl yaşarız, nasıl bir sistem kurarız gibi düşünmüşlerdir. fakat machiavelli tam tersine tanrıyı hiç hesaba katmamıştır ve bütün politikayı güç ilişkisi olarak görmüştür. o yüzden güç kavramına fazlasıyla odaklanmıştır. büyük eseri olan prens siyasi gücü ele geçirme ve onun nasıl kullanılacağı ile alakalıdır. kendisini realist diye tanımlıyoruz çünkü machiavelli'ye göre bir prensin veya bir yöneticinin başarı elde etmesi için etik değerlerinden arınması , gayet rasyonel olması ve gücünü kullanabildiği kadar kullanması gerekir.
prens veya hükümdar kitabının yazarı.
''insanoğlu bencil, açgözlü, çıkarcı ve nankördür'' der
amaca giden yolda herşey mübahtır diyerek gözünü karartan ve siyaset kavramını bugünkü anlamda yorumlanmasına sebep olan tarihi şahsiyet.
iktidarın alınıp korunması, devlet yönetimi gibi sorunları ahlaki kaygıları dikkate almaksızın realist bir biçimde anlatan, politika biliminin kurucusu sayılan düşünür ve devlet adamı. yaşamı boyunca italya’nın birliği için mücadele veren machiavelli, rönesans hareketinin en önemli figürlerindendi. özellikle hükümdar kitabını okuyun derim.
"bir hükümdar gaddar, zalim, cimri ve yalan söylüyor olabilir fakat aynı zamanda bunları yaparken insanlara merhametli, cömert ve sözünün eriymiş gibi görünmelidir ve iktidar daima kötü yanlarını başkalarına yıkmalı iyi olanları kendisine ait gibi göstermelidir." sözlerinin sahibi filozof, siyasetçi, yazar. bugünlerde bazı(!) politikacıların bunu başucu kitabı yaptıklarından şüphelenmekteyim.
niccolo machiavelli'nin genellikle ana fikri "amaca giden yolda her şey mübahtır" olarak yorumlanan hükümdar kitabındaki düşüncelerine farklı bir bakış açısı
https://twitter.com/banabirseyogret/status/1034159176598081536
zavallı makyavel. yüzyıllardır ne kadar üzerine gidildi. halbuki sadece güçlü bir lider ve güçlü bir devlet tasavvuru vardı.
  • /
  • 2