niccolo machiavelli

modern anlamda diplomasi tarihinin kurucusudur. yeni bir devlet felsefesi geliştiren machiavelli, devlet adamlarının geçmişi doğru bilmesi gerektiğini ve olayların gerçek nedenlerini anlamasının elzem olduğunu düşünür.
devlet yönetiminde amaca ulaştıran her yolun mübah olduğunu savunan, siyaset biliminin ilk teorisyenlerinden olan şahsiyet.

"prens" adlı kitabında öne sürdüğü bu görüşleri sebebiyle türkçede de "makyavelizm" olarak bilinen kavram ortaya çıkmıştır. makyavelizme göre ahlak ve siyaset birbirinden ayrılmalıdır ve zafere giden yolda bütün yollar ve araçlar meşrudur.
prens veya hükümdar kitabının yazarı.
''insanoğlu bencil, açgözlü, çıkarcı ve nankördür'' der
floransalı düşünür, devlet adamı, askerî stratejist, şair ve oyun yazarı. politika biliminin kurucusu sayılır.
"the prince" kitabının yazarı. toplumun faydasına her şeyi mübah görür. örneğin yönetici(prens) toplumun yararına olacak ise topluma yalan söyleyebilir, toplumun menfaati için adam öldürebilir vs. bunlar mübahtır ancak bunları toplumun menfaati için değil de kendi menfaati için yaparsa o, kötüdür.
ahlak insanla hayvanı birbirinden ayırır, siyaset birleştirir. / niccolo machiavelli
birçok filozof ve siyaset bilimi düşünürüne göre ilk modern filozoftur. çünkü döneminin birçok düşünürü ideal sistemin nasıl olması gerektiği üzerine kafa yorarken tanrının isteklerini de hesaba katmıştır. tanrının istediği gibi nasıl yaşarız, nasıl bir sistem kurarız gibi düşünmüşlerdir. fakat machiavelli tam tersine tanrıyı hiç hesaba katmamıştır ve bütün politikayı güç ilişkisi olarak görmüştür. o yüzden güç kavramına fazlasıyla odaklanmıştır. büyük eseri olan prens siyasi gücü ele geçirme ve onun nasıl kullanılacağı ile alakalıdır. kendisini realist diye tanımlıyoruz çünkü machiavelli'ye göre bir prensin veya bir yöneticinin başarı elde etmesi için etik değerlerinden arınması , gayet rasyonel olması ve gücünü kullanabildiği kadar kullanması gerekir.
italyan rönesans haɾeketinin en önemli figüɾleɾinden
paralı askerler hakkındaki düşüncelerini (acımasızlık, kolayca taraf değiştirme vb.) bugünlerde kara kara düşündürten siyaset adamıdır.