nizam-ül mülk

asıl ası ali hasan’dır.
devletin nizam ve düzeninin kurucusu anlamında olan nizamülmülk unvanı, başarılı ve dürüst hizmetlerinden dolayı abbasi halifesi tarafından verilmişti.
siyasetname adlı kitabı yüzyıllarca sultanların devlet yönetimine ışık tutmuştur.
nizamiye medreselerinin kurucusu ve bunlardan en önemlisi ,bağdat nizamiye medresesi ebû ishak-ı şîrâzî ve imam gazali’nin başmüderrislik yaptığı medresedir. günümüzde yüksek öğrenim seviyesine denk gelen bu medreseler anadolu selçuklu ve osmanlı’nın son dönemlerine kadar örnek ve öncü olmuştur.
hasan sabbah ve ömer hayyam'la medrese arkadaşı oldukları ve alamut kalesinin muhasara edilişini bizzat yönettiği sırada, sofra başında yine kendisi gibi bir fars’lı olan hasan sabbah'ın ,bir fedaisi tarafından şehit edildiği söylenir.