öjenik kürtaj

mükemmel insanı meydana getirmek için yapılan kürtaj. (nazi almanya'sı)
uygulama açısından öjenik siyasetin iki boyutu vardır. öjeniğin birinci boyutunu oluşturan pozitif öjenik, çoğalması arzu edilen seçkin bir neslin üremesine yardım etmeyi amaçlamaktadır. öjeniğin ikinci boyutunu oluşturan negatif öjenik ise; irsen hasta-sakat olanlarla; dejenere, asosyal ve millet için tehlike teşkil edenlerin çoğalmasına engel olmayı amaçlamaktadır. buna göre, nasıl nüfusun beden ve dimağ açısından kıymetli
unsurlarının çoğalması teşvik ediliyorsa, nüfusun beden ve dimağ açısından kıymetsiz unsurlarının çoğalması engellenmeye çalışılır.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort