osmanlı imparatorluğu

sultan, asker ve ulema’ dan oluşan bir yapının kurulu olduğu yönetim şekline sahiptir.
36 padişahı olan 624 yıllık imparatorluk. sömürgelerimizin olduğu son dönem
türkiye cumhuriyeti devletinin öncülü, türkiye devletinin osmanoğlu ailesi tarafından yönetildiği zamanı ifade etmektedir.
  • /
  • 2