osmanlı nüfus (müslüman-hristiyan) haritası

1 Entry Daha
girip bakanların ilk olarak memleketlerine baktıkları başarılı bir haritadır*