rauf orbay

rauf orbay 27 temmuz 1881 tarihinde doğmuş vatansever bir asker, siyasetçi ve milli mücadele kahramanıdır. 1880'liler kuşağından olan rauf orbay 1899'da teğmen rütbesiyle deniz kuvvetlerine katılmıştır. balkan savaşlarından dolayı osmanlı donanmasının zayıflamasına rağmen rauf bey önemli işler başarmıştır. ege ve akdeniz’de güç koşullarda icra ettiği akın harekatı türk deniz kuvvetlerinin tarihine geçmiştir. hamidiye kahramanı olarak da nam salmıştır. birinci dünya savaşında bahriye erkan-ı harbiye reisliği görevinde bulundu. milli mücadelenin başlangıcından itibaren mustafa kemal paşa'nın yanında yer aldı. kurtuluş savaşı döneminde; kongrelerden sonra, heyet-i temsiliye adına son osmanlı meclisi toplantısına katıldı. mecliste misak-ı milli kararları alındı ve ingilizler istanbul'u işgal ettiler. bazı mebuslar kaçmış bazısı tutuklanmıştır. rauf orbay tutuklananlar arasında idi ve malta’ya sürüldü. kesin olmamakla birlikte şöyle bir iddaa vardır; istanbul işgal edilince atatürk kendisini ankara'ya çağırmış fakat ingilizlere teslim olmayi tercih ettiği ileri sürülmüştür. malta'dan kurtulup ülkeye döndüğünde önce bayındırlık bakanlığı sonra başbakanlık ve tbmm başkan vekilliği yaptı. terakkiperver cumhuriyet fırkası'nın kurucularından biridir. izmir suikastında ceza almıştır. bu sırada yurt dışına çıkmış ve 1935 yılında dönmüştür. 1942 yılında londra büyükelçisi yapılmıştır. 1964'te vefat etmiş ve vefatına kadar üniversitelerde hocalık yapmıştır.