rekabet stratejileri

işletmelerin rakiplerinden önde olmasını sağlayacak temel stratejilerdir. literatüre michael porter tarafından sokulmuş olup 4 başlıkta incelenirler.
- maliyet liderliği (cost leadership)
- farklılaşma (differentiation)
- odaklanma (focus)
- karma strateji

ayrıntılı bilgi için : https://stratejiokulu.com/oku/rekabet-stratejileri