rotschild ailesi

rothschild ailesi 18. yüzyılın sonlarından başlayarak avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran yahudi kökenli alman bir ailedir.
ailenin dünyadaki toplam sermayenin yarısını kontrol ettiği bilinen, savaşları finanse eden karanlık aile.