savaş

sözlük anlamı
1.
devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem.
2.
bir ülkede, siyasal toplulukların ya da toplumsal sınıfların, yönetimi ele geçirmek için giriştikleri silahlı eylem, iç savaş.

(george orwell)
savaşın asıl yaptığı, yok etmektir; ama ille de insanları yok etmesi gerekmez, insan emeğinin ürünlerini de yok eder.savaş, halk kitlelerini fazlasıyla rahata erdirecek, dolayısıyla uzun sürede kafalarının fazlasıyla çalışmasını sağlayacak araç gereç ve donatımı paramparça etmenin, stratosfere yollamanın ya da denizin dibine göndermenin yoludur.(1984)
kayıplar matematiğidir
şiddet içerikli çatışma olanını, "politikanın farklı araçlarla sürdürülmesi" olarak tanımlamış clausewitz.
bir devlet yada organizasyon karşısındaki ile siyasetle yada müzakereyle bir anlaşma yoluna varamaz ise cebren (güç kullanarak) isteğini kabul ettirir ve buna da savaş diyoruz.. savaşta yok etme amacı güdülmez. karşı tarafın iradesi kırılmaya çalışılır. savaş sadece silahla olmaz parayla, gıdayla, istihbaratla (iç karışıklık ve terör) yada hepsi birden kullanılarak yapılır.