sefarad yahudileri

“aşkenaz” kelimesi ibranicede “almanya”, sefarad kelimesi ise “ispanya kelimelerinden türemiştir.
ispanya kralı, "reconquista" olarak bilinen güney avrupa'nın “yeniden fethi” harekâtıyla 1492 yılında granada’yı işgal etmiş ve son endülüs devletine son vermişti.
iber yarımadasında yaşayan yahudilerin içinde büyük bir grup olan “dönme” olarak tabir ettiğimiz ,görünürde katolik, özünde ise musevi olan “konverso yahudileri” önemli kademelere gelmişlerdi.
ispanya kralı, endülüs’e son verince tüm bu kripto yahudileri yani konversoları sürgün etme kararı aldı.
avrupadan kovulan ve hiç kimsenin kabul etmediği, osmanlı'nın gemilere bindirip getirdiği (yaklaşık 40bin) yahudiler işte bunlardı,
örneğin; sabetay sevi, emanuel karasso bunlardan ikisi, bu ikisi sefarad yahudisi (ispanyol) ve konverso kolundan..

bu kripto yahudiler,ispanya’da katoliklerdi, osmanlı'da da müslüman oldular. sonra ki göçlerle birlikte sayıları 150bin’i buldu yoğun olarak selanik ve istanbul’a yerleştirildiler.

günümüzde yahudiler, sürgün edildiklerinde kucak açmamıza, ve devletimizin altını oymalarına rağmen ,bizlere şükranlarını sunmaktalar.