şiiliğin ortadoğu'ya yayılması

şiilik 1700'lerden sonra osmanlı topraklarında ehli sünnet anlayışın olduğu eğitim kurumlarının eksikliğinden dolayı, kendi eğitim kurumlarıyla ırak, suriye ve yemen'de yayılmıştır.

hindistan'da ingiliz sömürüsü altında bulunan hanedanlardan -bu dönemlerde- ortadoğu'da ki bu şii eğitim kurumlarına para aktarıldığı ise kayıtlarda yer almaktadır. ingilizlerin osmanlı'ya karşı kullanmak istediği şiilik kozu, bu yardımların temel sebebi sayılabilir. tabi ki şiiliğin bu kadar hızlı yayılmasının tek sebebi bu değildir. ırak ve suriye'de osmanlı otoritesinin zayıflığı ve selefi anlayışın şiileri hedef almaya başlamasıyla; şii ulema sınıfı medrese kurumlarını geliştirdi ve şiiliğin halk içinde nüfuzu artmaya başladı.
şu an ortadoğuda şiiliğin kalesi konumunda olan iran'da şia mezhebi safeviler döneminde ırak'tan getirilen mollalar sayesinde yayılmış, devletin resmi mezhebi konumuna gelmiştir.hatta ülkedekilere 12 imam'a ithafen 12 dilimli 'kızıl bir başlık' takmalarını zorunlu kılmış. kafkaslardaki terekeme olarak adlandırdığımız türk boyu buna itiraz ederek sünnilik alameti olarak kara şapkalar takmış ve karapapak olarak anılmaya da başlanmışlardır.