sir francis drake

sir francis drake, ı.elizabeth tarafından desteklenen bir korsandı. "the golden hind" adlı gemisiyle ispanyol gemilerine bir çok saldırı yapmıştır. bunların sonucunda kraliçe ı. elizabeth tarafından şövalyelik unvanı almıştır.