siyaset felsefesi'nin temel kavramları

siyaset felsefesinin temel kavramları
• birey: kendi başına bir varlığı ve kimliği olan insandır.
• devlet: belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, güç kullanma tekeline sahip ve üstün siyasal otorite tarafından yönetilen siyasal örgütlenmeye devlet denir.
• iktidar: egemenliği elinde bulunduran,yönetme gücüne sahip siyasal topluluktur.
• meşruiyet: yapılan iş ve eylemin pozitif hukuka uygun olmasıdır. pozitif hukuka uygun olmayan iş ve eyleme gayrı meşru eylem denir.
• yönetim: kurumların belirli kural ve program çerçevesinde idare edilmesidir.
• egemenlik: bir devletin bağımsız olması ve içten içe en üstün otorite olması anlamıyla beraber devlet otoritesini elinde bulundurma anlamına da gelmektedir.
• hak: yasaların bireylere tanımış olduğu yetkilerdir.
• hukuk: bireyin bireyle, bireyin toplumla arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır.
• yasa: toplumda o an için geçerli olan kurallardır.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort