siyasi tarih ve siyaset tarihi arasındaki fark

uluslararası sistemdeki devletlerin içerisinde yaşanan iç politik olayların tarihine siyaset tarihi, uluslararası sistemdeki aktörlerin birbiri arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihine ise siyasi tarih denir.

siyasi tarih: uluslararası ilişkiler tarihi, diplomasi tarihi
siyaset tarihi: politika tarihi