stratejik istihbarat

john g. heidenrich'in tanımına göre stratejik istihbarat, büyük stratejiler / ulusal stratejiler oluşturmak ve yürütmek için gerekli olan istihbarattır.

sherman kent'e göre stratejik istihbarat, devlet adamlarının veya askerlerin bilgisiz veya plansız davranışları sonucunda ülke hedeflerinin veya çıkarlarının zarar görmesini engellemek amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi türüdür.
her ikisi de birbirini tamamlayan 'tanım' aslında.