terör nedir?

akademiler de henüz tam olarak tanımı yapılamayan bir kavram olmasi ile birlikte, belirli bir bölge veya küresel çapta meşru yapıya karşı silahlı eyleme girişilmesi ve bunun üzerinden fiziki ve psikolojik kaos yaratılması terörü iyi anlatan bir durumdur.
terörle mücadele kanununda tanımı yapılmışdır.

terör tanımı (1)
madde 1– (değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) terör; cebir ve şiddet kulla-
narak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, anayasada belirti-
len cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

ancak uluslararası hukuk bakımından tanımı yapılamaz.zira siyasal suçun tanımı yapılmamıştır.terorist demedigine siyasal suçlu diyerek işin içinden çıkılmaktadır.
ancak devlet başkanlarına karşı suikast terör suçu olarak kesin bir şekilde uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmekte.
toplumun seçimlerini manipülatif amaçlarla şekillendirmek için kullanılan, kaotik seviyelere ayrılan düzensiz silahlı eylem biçimidir.
ülkenin düzenini bozmaya çalışan,insanlara zarar veren ve insanların devlete olan güvenini azaltmaya çalışıp devleti yıkmaya çalışan silahlı silahsız insan topluluğudur.
terör ; büyük devletlerin küçük devletleri yutması için kullandığı bir kukladır, taşerondur.
terör kelime anlamı dışında bence amerikada vücut bulmuş ve amerika hariç herkese yapışan bir durum haline geldi
siyasal saikli şiddet
bana göre terrörist olan ona göre özgürlük savaşçısı ; ona göre terrörist olan bana göre değil. bundan dolayı terrörün ortak bir tanımı yapılamıyor(!) birde ülkemizde silahlı ve silahsız olanları var. siyasi partiler tarafından desteklenenleri var. var babam var...
uluslararası geçerliliği olan bir tanımı olmamakla birlikte ''bana göre'' devletin çıkarlarına karşı silahlı-silahsız mücadele gösteren zarar verici şekilde örgütlenmiş insan grubu.