terör nedir?

1 Entry Daha
terörle mücadele kanununda tanımı yapılmışdır.

terör tanımı (1)
madde 1– (değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) terör; cebir ve şiddet kulla-
narak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, anayasada belirti-
len cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

ancak uluslararası hukuk bakımından tanımı yapılamaz.zira siyasal suçun tanımı yapılmamıştır.terorist demedigine siyasal suçlu diyerek işin içinden çıkılmaktadır.
ancak devlet başkanlarına karşı suikast terör suçu olarak kesin bir şekilde uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmekte.
7 Entry Daha