torpil sorunu

özel şirketlerden devlet dairelerine ülkenin her yerini sarmış, yüksek makamlardaki başkan, müdür özelliklede siyasetçiler vasıtasıyla gerçek hak sahiplerinin önüne geçerek istihdam olma durumu, sorunudur.

ahlaki ve dini değerlere sığmayan bu davranışı yapanlar veya yaptıranlar gasp ettikleri hakları nasıl ödeyecektirler ?
bu yaptıklarıyla istihdam olunan kuruma veya şirkete dolayısıyla ekonomiye, dolayısıyla milletimize büyük zararlar verdiklerinin farkında mı değiller yoksa görmezden mi gelirler ? bu haksızlıkları yaptıktan sonra meydanlara çıkıp inanç ve dini değerlerden konuşmak dini suistimal etmek değil de nedir ? bu davranışlar mahşeri vicadını rahatsız etmektedir milli bekamızı tehdit etmektedir bu konuda türk milletinin bilinçlenmesi gerekmektedir.
liyakat sistemini uygulayamadıkça tüm kurumlar, kuruluşlar, özellikle üniversiteler, devlet daireleri hatta yandaşa peşkeş çekilen birçok özelleştirme dahi yozlaşarak işlevselliğini yitirmeye devam edecektir. sonuçları işe ekonomik krizler, işsizlik, siyasi kaos.. vs şeklinde sürecektir.
torpil sorunundan yakınan çoğu insanında kendi akrabaları mevzubahis olduğunda hiç düşünmeden torpil uygulaması/uygulatması sorunsalı der geçerim.
dünya üzerinde hiçbir zaman çözülemeyecek bir sorun...
kim çözmüş ki biz çözelim diyebileceğimiz bir sorun. modern hukuk sistemleri bunun önünü açıyor hatta gerektiriyor. taşrada bir ili ziyaret ederseniz belediye başkanıyla aynı soyada sahip insanların küçük burjuvalara dönüşmekteki ısrarlarını gözlemleyebilirsiniz.
çözülmesi çok zor ancak imkansız olan bir mevzu. ahlaklı nesiller yetiştiren bir ülkede, çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur.
etik değerler yüceltilerek, liyakat ön plana çıkarılarak çözüm adımı atılması gereken sorun.
literatürdeki ismi (bkz:nepotizm) olan ve türkiye cumhuriyetinin başına büyük belalar açan bir durumdur.