türkçülük

tüm türk halkının kültürel ve politik birliğini amaçlayan harekettir.

özellikle osmanlı devleti’nin son dönemlerinde artan milliyetçi ayaklanmalara karşı, imparatorluğun asli unsuru olan türk milletinin bir reaksiyonu olarak geliştiği söylenebilir.

hareket ittihat ve terakki mensubu aydınlar tarafından şekillendirilmiştir.

bu aydınlar arasından ziya gökalp, türkçülüğün sistemleştirilmesinde çok önemli rol oynamıştır. “türkçülüğün esasları” isimli eseriyle gökalp, türkçülüğün ideologu ve babası sayılmaktadır.

gökalp eserinde:”millet, ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyasî ne de iradî bir zümre değildir. millet, dilce, dince, ahlâkça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir topluluktur.” demiş ve eklemiştir:

“(türküm) diyen her ferdi türk tanımaktan, yalnız türklüğe hıyaneti görülenler varsa cezalandırmaktan başka çare yoktur.”