türkiye'den yurtdışına göç

türkiye’den yurt dışına 253 bin 640 kişi göç etti
türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %42,5 artarak 253 bin 640 oldu. bu nüfusun %54'ünü erkek, %46'sını ise kadın nüfus oluşturuyor.

en fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti
türkiye’ye 2017 yılında göç edenlerin, %12,3'ünün 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. bu yaş grubunu sırasıyla %11,6 ile 20-24 ve %10,8 ile 30-34 yaş grubu izledi.

diğer yandan, türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında; en fazla göç edenlerin %15,5 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. bu yaş grubunu sırasıyla %14,4 ile 20-24 ve %12,3 ile 30-34 yaş grubu izledi.
türkiye den eğitimli bir genç kesim göç ediyor her geçen gün bunun yanında her geçen gün suriyeliler ülkeye akın ediyor ve bunlar tavşan gibi ürüyor devletın acilen bunlar için çözüm üretmeli yoksa kültürel ve sosyolojik olarak ciddi sıkıntılar ileride olacak bu konularda devlet politikası şart