uluslararası ilişkilerdeki bilinmesi gereken latince terimler

gerekli bir ihtiyaç olarak düşündüğüm kelimelerdir. genelde hukukta kullanılır fakat uluslararası ilişkilerde de sık sık geçerler.
şimdilik aklıma gelenler şunlardır zamanla editlerim.

ad hoc : belirli bir amaç doğrultusunda oluşturulmuş geçici kurum, heyet vs gibi şeyleri ifade etmek için kullanılır. örneğin bir yerde bir olay çıkar ve orada ad hoc mahkeme kurulur ve olay çözülünce o mahkeme de ortadan kalkar.

a priori : deneyden önce manasına gelir. yani bir olay ve olgunun "önceden"liğini ifade eder.

a posteriori : a priorinin tam zıt manasını taşır ve sonradan gelen, sonradan ortaya çıkan manasını taşır.

corpus separatum : bir ülke egemenliğine ait olmayan topraklar yahut bugünkü kudüs gibi kendine ait rejimi olan ve tam olarak bir yere konulamayan yerler.

casus belli : savaş nedeni (reason of war) demektir. anlaşmalarda bir hareket casus belli sayılabilir. örneğin yunanistanın egede karasularını 6 milden yukarıya çıkarması türkiye için casus belli sayılır.

de facto : inglizcedeki fact manasına gelen yani asıl olan fiiliyatta olan şey manasına gelir.

de jure : hukuken, hukuki, yasal manalarını taşır @buzsubuhar hocama teşekkürler :)

modus vivendi : genellikle hukukta geçici anlaşmaları belirtmek için kullanılır.

pacta sund servanta : tam olarak bizdeki karşılığı "ahde vefa"dır.

status quo : içinde bulunulan, sürdürülen durum demektir. günümüzde genellikle statükocu diye tabir edilen insanlar şu anki vaziyetlerini korumak isteyen yani geçmişte nasılsalar gelecekte de öyle olmak isteyenleri belirtmek için kullanılır.

sui generis : nevi şahsına münhasır demektir. mealen kendine özgü, kendine has ve başka bir şeye benzemeyen manasına gelir. mesela avrupa birliği sui generis bir yapıdır. bazen kendi başına devlet gibi davranır ama devlet olma özelliklerinin tamamını taşımaz. ya da kktcyi örnek verebiliriz. kuzey kıbrısı tanıyan tek ülke biziz ve diğer ülkeler tanımaz. bu örnekler bu olayların kendine has bir yapısının olduğunu gösterir.

veni vidi vici : sezarın persleri yendikten sonra kullandığı tabirdir. mealen geldim gördüm yendim demektir.

veto: engellemek bloklamak manasına gelen kelimedir. örneğin birleşmiş milletlerdeki daimi üyelerin veto hakkı gibi...

vice versa : tam tersinin de geçerli olduğu durumlar için kullanılır. yani bir nevi iki taraflı eşitlik vardır. örnek cümle olarak "ı love ayşe and vice versa" yani ben ayşeyi seviyorum ve ayşe de beni.

lex posterior derogat priori : sonradan ortaya koyulan kural,kanun,anlaşmanın önceki kural,kanun,anlaşmayı geçersiz kılmasına denir.

daha fazlası için https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Latince_deyi%C5%9Fler_listesi.html buraya bakabilirsiniz.
de jure: de factonun karşıtı anlamlıdır. kalıcı, yasal gibi anlamları karşılar.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort