uluslararası ilişkileri anlamak

chris brown ve kirsten ainley'in kaleme aldığı, kimi üniversitelerde ders kitabı niteliğinde okutulan ve 4 baskısı bulunan uluslararası ilişkiler konulu kitap.

3. baskısında 11 eylül ve amerikan gücü üzerine yoğunlaşılmışken son baskısında belirli bir konu üzerinde durulmamıştır.