ummul dünya

arapların mısır'a taktıkları isim.
ummu: anne
dünya : dünya
ummul dünya : dünyanın annesi