international person

Durum: 3 - 0 - 0 - 0 - 06.06.2019 16:47

Puan: 22 -

3 yıl önce kayıt oldu. 1.Nesil Yazar.

Uluslararası İlişkiler öğrencisi.

kamu diplomasisi

diplomaside,kamuoyunun anlaşılması,bilgilendirilmesi ve etkilenmesi süreçlerinin toplamı anlamındaki terim.terim ilk defa 1965 yılında e.guillon tarafından,''toplumsal bakış açısının dış politikanın uygulanması üzerindeki etkilerine odaklanan bir diplomasi anlayışı''şeklinde kullanılmıştır.ancak,kamu diplomasisi,özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak,dış politika konusunda çok daha meraklı ve bilgili olan halk kitlelerinin,diplomasi açısından önemli görülmeye başlanmasının sonucunda gelişmeye başlamıştır.kamu diplomasisi,geleneksel anlamdaki diplomaside bir anlayış değişikliğine işaret etmektedir.örneğin,geleneksel diplomasi dış politika aktörü olarak yalnızca devleti görürken;kamu diplomasisi,devlet olmayan aktörleri de kapsamaktadır.geleneksel diplomasi teknolojik olarak,radyo,yazılı gazete veya dergi ve sabit telefonları kullanırken;kamu diplomasisi uydu,internet,canlı haberler ve cep telefonlarını kullanmaktadır.geleneksel diplomasi,mesaj vermeye;kamu diplomasisi ilişki geliştirmeye odaklanır.

siyaset felsefesi'nin temel kavramları

siyaset felsefesinin temel kavramları
• birey: kendi başına bir varlığı ve kimliği olan insandır.
• devlet: belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, güç kullanma tekeline sahip ve üstün siyasal otorite tarafından yönetilen siyasal örgütlenmeye devlet denir.
• iktidar: egemenliği elinde bulunduran,yönetme gücüne sahip siyasal topluluktur.
• meşruiyet: yapılan iş ve eylemin pozitif hukuka uygun olmasıdır. pozitif hukuka uygun olmayan iş ve eyleme gayrı meşru eylem denir.
• yönetim: kurumların belirli kural ve program çerçevesinde idare edilmesidir.
• egemenlik: bir devletin bağımsız olması ve içten içe en üstün otorite olması anlamıyla beraber devlet otoritesini elinde bulundurma anlamına da gelmektedir.
• hak: yasaların bireylere tanımış olduğu yetkilerdir.
• hukuk: bireyin bireyle, bireyin toplumla arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır.
• yasa: toplumda o an için geçerli olan kurallardır.

uluslararasi ilişkilerin araçları

diplomasi:devletler arasındaki müzakerelerin,temsilciler vasıtasıyla yürütülmesidir.uluslararasi ilişkilerin tüm diğer araçları diplomasinin başarısızlığı sonucu kullanılır.
yaptırım:diplomasi basarisizliga ugradiginda basvurulan ilk yöntem ve devletleri anlaşmalara zorlamanın ana yollarından biridir.diplomatik ve ekonomik şekillerde olabilir.
savaş:ya da güç kullanımı,uluslararası ilişkilerde son çare olarak kabul edilir.
Henüz bir favori entry yok.

Toplam entry sayısı: 3

siyaset felsefesi'nin temel kavramları

siyaset felsefesinin temel kavramları
• birey: kendi başına bir varlığı ve kimliği olan insandır.
• devlet: belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, güç kullanma tekeline sahip ve üstün siyasal otorite tarafından yönetilen siyasal örgütlenmeye devlet denir.
• iktidar: egemenliği elinde bulunduran,yönetme gücüne sahip siyasal topluluktur.
• meşruiyet: yapılan iş ve eylemin pozitif hukuka uygun olmasıdır. pozitif hukuka uygun olmayan iş ve eyleme gayrı meşru eylem denir.
• yönetim: kurumların belirli kural ve program çerçevesinde idare edilmesidir.
• egemenlik: bir devletin bağımsız olması ve içten içe en üstün otorite olması anlamıyla beraber devlet otoritesini elinde bulundurma anlamına da gelmektedir.
• hak: yasaların bireylere tanımış olduğu yetkilerdir.
• hukuk: bireyin bireyle, bireyin toplumla arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır.
• yasa: toplumda o an için geçerli olan kurallardır.
Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.