müteheyyic

Durum: 25 - 0 - 0 - 0 - 30.07.2018 23:09

Puan: 764 -

3 yıl önce kayıt oldu. 1.Nesil Yazar.

Marmara üniversitesi hukuk fakültesi IV
  • /
  • 2

osman gazi

osmanlı devleti'nin kurucusu ve ilk padişahıdır.

osmangazi'nin gördüğü rüya

osman gazi bir gece şeyh edebali’nin zaviyesinde misafir kalmıştı. gece, vakit hayli ilerleyince istirahat etmek üzere odasına çekilmişti. fakat yatmak üzereyken rafta gözüne ilişen kuran-ı kerim’e saygısından dolayı yatamadı. uyuyamadı. kuran’ı alıp okumaya başladı.

o gece sabaha kadar kuran okudu. tam 6 saat. hikmet-i ilahi, osman gazi han’ın kuran’a olan bu saygısından dolayı her okuduğu saate 1 asır lutf edilmiş, hanedanı 6 asır hükümran olmuştur 7 cihana.

vakit sabah ezanlarına yaklaşmışken, yorgunluk ve uyku da bir hayli bastırmışken, kuran elinde, yaşlandığı yerde, tatlı bir uykuya daldı sultan osman han.

uyurken bir rüya gördü. rüyasında kendisi şeyh edebali’nin yanında yatıyordu. edebali’nin göğsünden bir hilal doğdu. hilal biraz yükseldikten sonra büyüdü, büyüdü ve dolunay haline gelince kendisinin göğsüne girdi. daha sonra göğsünden bir ağaç bitip büyümeye, yükselmeye başladı. bir çınar ağacıydı bu. büyüdükçe yeşerdi, güzelleşti. dallarının gölgesiyle bütün dünyayı kapladı.

ulu çınarın gölgesinde dağlar, dağların dibinde pınarlar gördü. ağacın yanında ise dört sıra dağlar gördü ki bunlar kafkas, atlas, toros ve balkanlardı. ağacın köklerinden dicle, fırat, nil ve tuna çıkıyordu. bu nehirde koca koca gemiler yüzüyordu. tarlalar ekin doluydu. ağaçlar meyve dolu. dağların tepeleri ormanlarla örtülüydü. ruy-i zemin yemyeşil, asuman masmaviydi. vadilerde şehirler vardı. şehirlerde camiler arz-i didar ediyordu. bunların hepsinin altın kubbelerinde birer hilal parlıyor, minarelerinde müezzinler ezan okuyorlardı. ezan sesleri ağaç dallarındaki kuşların cıvıltısına karışıyordu. bir ara ulu çınarın yaprakları kılıç gibi uzamaya başladı. derken bir rüzgar çıkıp bu yaprakları istanbul’a doğru çevirdi. şehir iki denizin ve iki karanın birleştiği yerde iki masmavi firuze ile iki yemyeşil zümrüt arasına oturtulmuş pırıl pırıl bir elmas gibiydi. sanki bütün dünyayı kuşatan geniş bir ülke gibi halkalanan bir yüzüğün kıymetli taşını andırıyordu istanbul.

ve nihayet osman gazi han bu yüzüğü parmağına takıyorken uyandı.

sabah ezanları okunuyordu.

adolf hitler

nasyonal sosyalist alman partisinin bir oy farkla başına geçen , almanya'nın 1.dünya savaşından sonraki ezilmişliğini kabul etmeyen ve bu yüzden avrupa'nın tamamını elinden geçirmiş alman lider siyasetçi ve askeridir.

1995 azerbaycan darbe girişimi

mart 1995 tarihinde, azerbaycan cumhurbaşkanı haydar aliyev'e yönelik darbeyi, tansu çiller'in onayı ile dönemin türk cumhuriyetlerinden sorumlu devlet bakanı ayvaz gökdemir, emniyet genel müdürü ağar, ibrahim şahin ve korkut eken planlamış, ancak mit'in olayı süleyman demirel'e bildirmesi ve cumhurbaşkanı'nın da aliyev'i haberdar etmesi ile darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır."

- mit susurluk raporu

türkiye'nin kardeş olarak tabir ettiği , bir millet iki devlet mottosunu tekrarladığı devlete yaptığı girişimdir.

türkiye'nin ortadoguda ki muttefikleri

ortadoğu'daki müttefikleri demişler biri demiş uzak doğu'daki güney kore ,diğeri demiş doğu asya'daki pakistan

hey allah'ım ...

ingiltere'nin sessizliği

arkadaşlar bundan 100 sene önce mum ışığında ortadoğu haritası yapan ve bu coğrafyayı ajanlarıyla paramparça eden bir devletin , askeri ve siyasi bunca karışıklık karşısında sadece "izlediğini" söylemek gerçeklikten uzak bir bakış açısı olur.

abd'nin kendi başına hareket ettigini düşünen var ise bu sözlükte yazar olmayı biraksın.
abd'nin iki tane ortağı vardır biri ingiltere'di diğeri de yahudilerdir.ingiltere abd eliyle istediğini yaparken biz de ingiltere'nin bu coğrafyada olmadığını söyleyerek onların üretmiş olduğu senaryoya inanmış oluruz.

cıa

merkezî istihbarat teşkilatı veya ingilizce adın kısaltmasıyla cıa, 1947'de amerika birleşik devletleri başkanlarından harry truman döneminde kurulan, abd'nin birimleri için gereken abd dışı ülkelerle ilgili istihbarat bilgilerini toplayan kurumdur.

bizi bizden daha iyi tanıyan dünyanın en iyi istihbarat kuruluşudur.

yakub cemil

ittihat ve terakki cemiyeti uyesi ve bu cemiyetin 2 silahşöründen birisidir.

korkusuz, acımasız ve tam bir emir adamı olan yakub cemil'i iki efsane anısı vardır;

birincisi, rivayete göre idam edilmeye götürülürken, kendisini kurşuna dizecek olan idam mangası için yoldan geçen bir karpuz arabasını durdurup “aslanlarım susamıştır” diyen ve askerlerin kendi idam emrini veren komutanın sözünü dinlemeyince kendi ölüm emrini vermiş koca yürekli adamdir

yine bir başka rivayete göre mustafa kemal kendisi için şöyle buyurmuş. “ eğer bir gün ihtilal yaparsam yanıma ilk alacağım adam yakup cemildir, ihtilali yaptıktan sonra ilk asacağım adam da yakup cemildir”.

ikincisi babıali'yi darbe için bastıkları zaman nazım paşa, karşı gelmiş yaptıklarının ölümle sonuçlanacağını söylemiştir.bunun üzerine talat paşa konuşulup anlasbilecegini söylemiştir.yakup cemil silahını çekip oracıkta nazım paşayı öldürmüştür.talat paşa ne yaptın dedikten sonra yakup cemil şöyle demiştir , bunlar konuşmaktan anlamazlar.

mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı.

türkiye cumhuriyeti'ni aralarında ismet inönü, fevzi çakmak, kazım karabekir, rauf orbay, fethi okyar bulunduğu isimlerle birinci meclisin iradesiyle kuran cumhurbaşkanıdır.

1923-1938 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

milli mücadeleyi başlatmayan ancak daha sonra başlanılan direnişe iltihak eden , bölgesel kurtuluş fikrini ulusal kurtuluş fikrine tebdil eden askeri dahi olan bir şahsiyettir.

kurtuluş savaşı'nda başkomutanlık yetkisi ile yasama yürütme yargı yetkilerini 3 aylığını eline alıp , savaşın olağanüstülüğünü bu olağanüstü yetkilerle savuşturmuştur.

atatürk'ün özlük dosyasi

muamelat-ı zatiye dairesi (personel başkanlığı) evraka 21 teşrinisani 1341 (21 kasım 1925)

cumhurbaşkanı müşir gazi mustafa kemal paşa hazretleri bin ali rıza selânik

duhulü 1 mart 1315 (13 mart 1899)

nasbı 19 eylül 1337 (19 eylül 1921)

sicil no 1317-8 p. (piyade 1902-8)

müşarünileyh hazretleri

29 kânunuevvel 1320 (11 ocak 1905)
tarihinde erkân-ı harbiye yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve ku-manda etmek üzere atik 5. ordu'ya memur buyurulmuştur

12 kânunuevvel 1332 (25 aralık 1906)
tarihinde beşinci mecidi nişanı ile taltif etmiştir;

7 haziran 1323 (20 haziran 1907)
tarihinde kolağalığa terfi etmiştir; sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3. ordu'ya nakletmiştir;

9 haziran 1324 (22 haziran 1908)
tarihinde şark demiryolu müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre kânunuevvel gayesinde 3. ordu redif 17. selâ-nik fırkası erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

23 teşrinievvel 1325 (5 kasım 1909)
tarihinde 3. ordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

24 ağustos 1326 (6 eylül 1910)
tarihinde 3. ordu zabitan talimgahı kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3. ordu erkân-ı harbiyesine ve bilahara kânunusâni zarfında 5. kolordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 eylül 1327 (27 eylül 1911)
tarihinde muvakkaten trablusgarp fırkası erkân-ı harbiyesine memur edilmişse de trablusgarp'a git-meksizin istanbul'a celbi 5. kolorduya tebliğ edilerek erkân-ı harbiye-i umumiye dairesi'ne atanmıştır;

14 teşrinisani 1327) (27 kasım 1911)
tarihinde binbaşılığa terfi etmiştir;

19 kânunisani 1327 (1 ocak 1912)
tarihinde bingazi'de bulunan müşarünileyhin derne karşısındaki şark gönüllü kumandanlığı'nı deruhte etmiştir;

26 şubat 1327 (11 mart 1912)
tarihinde derne kumandanlığı'na tayin etmiştir;

11 teşrinievvel 1328 (24 ekim 1912)
tarihinde rahatsızlığına mebni dersaadet'e hareket etmiştir;

8 teşrinisani 1328 (21 kasım 1912)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine verilerek mezkûr ay zarfında bahri sefit boğazı kuvay-i mürettebesi erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 teşrinievvel 1329 (27 ekim 1913)
tarihinde sofya ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

24 teşrinievvel 1329 (6 kasım 1913)
tarihinde bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, dör-düncü rütbe'den osmani nişanı verilmiştir;

29 kânunuevvel 1329 (11 ocak 1914)
tarihinde sofya-belgrat-çetine sefaretleri ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

26 şubat 1329 (11 mart 1914)
tarihinde fransa hükümeti tarafından şövalye rütbesinden legion d'honneur nişanı verilmiştir;

16 şubat 1329 (1 mart 1914)
tarihinde balkan harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dolayı kaymakamlığa terfi etmiştir;

22 temmuz 1330 (4 ağustos 1914)
tarihinde sırbistan ataşe militerliğine tayin kılınmış ise de sofya ataşe militerliğine ipka etmiştir;

16 teşrinisani 1330 (29 kasım 1914)
tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir;

7 kânunusani 1330 (20 ocak 1915)
tarihinde 3. kolorduda yeni teşekkül eden 19. fırka kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mayıs 1331 (1 haziran 1915)
tarihinde miralaylığa terfi etmiştir;

15 temmuz 1331 (28 temmuz 1915)
tarihinde 15. kolordu kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (ağustos) 16. kolordu komutanlığı'na atan-mıştır;

14 kânunusani 1331 (27 ocak 1916)
tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16. kolordu’ya iltihak buyurulmuştur;

2 temmuz 1331 (15 temmuz 1915)
tarihinde harp madalyası verilmiştir;

19 ağustos 1331 (1 eylül 1915)
tarihinde muharebe gümüş liyakat madalyası verilmiştir;

4 kânunusani 1331 (17 ocak 1916)
tarihinde anafartalar grubu komutanı iken muharebe altın liyakat madalyası verilmiştir;

19 kânunusani 1331 (1 şubat 1916)
tarihinde üçüncü rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

28 kânunuevvel 1331 ( aralık 1915)
alman hükümeti tarafından demir salip nişanı verilmiştir;

28 şubat 1331 (13 mart 1916)
anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı verilmiştir;

19 mart 1332 (1 nisan 1916)
tarihinde hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile mirlivalığa terfi etmiştir;

29 teşrinisani 1332 (12 aralık 1916)
müceddeden 2. rütbe'den mecidi nişanı verilmiştir;

11 kânunuevvel 1332 (24 aralık 1916)
bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita etmiştir; sene-yi mezkûre zar-fında almanya hükümeti tarafından 1. ve 2. rütbeden demir salip (haç) ve avusturya macaristan hükü-meti tarafından 3. rütbeden muharebe liyakat madalyası verilmiştir; ile 2. rütbeden harp alâmeti liya-kat-ı askeri madalyası verilmiştir;

7 mart 1333 (7 mart 1917)
tarihinde 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mart 1333 (19 mart 1917)

tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen ikinci rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

5 temmuz 1333 (5 temmuz 1917)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

23 eylül 1333 (23 eylül 1917)
tarihinde muharebe altın imtiyaz madalyası ile ödüllendirilmiştir;

9 teşrinievvel 1333 (9 ekim 1917)
tarihinde becayişen 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

11 teşrinievvel 1333 (11 ekim 1917)
tarihinde bir ay müddetle istanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir;

7 teşrinisani 1333 (7 aralık 1917)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga veliaht-ı saltanat refakatinde almanya karargah-ı umumisi'ne azimet etmiştir;

16 kânunuevvel 1333 (16 aralık 1917)
tarihinde tebdilen 1. rütbeden kılıçlı mecidi nişanı verilmiştir;

19 şubat 1334 (19 şubat 1918)
tarihinde almanya imparatoru tarafından 1. rütbeden kılıçlı kron dö prus nişanı verilmiştir;

13 mayıs 1334 (13 mayıs 1918)
tarihinde bera-i tedavi viyana'ya gitmiştir;

7 ağustos 1334 (7 ağustos 1918)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na ve sene-i mezkure eylülünde fahri yaveran silkine ithal buyurulmuştur;

31 teşrinievvel 1334 (31 ekim 1918)
tarihinde yıldırım ordular grubu kumandanlığı'nı deruhte buyurmuştur;

teşrinisani 1334 (kasım 1918)
tarihinde grubun lağvı üzerine harbiye nezareti emrine alınmıştır;

30 nisan 1335 (30 nisan 1919)
tarihinde 9. ordu kıtaatı müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre temmuzu'nun beşinde istanbul hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir;

9 ağustos 1335 (9 ağustos 1919)
ordu müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve fahri yaveran unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır;

23 nisan 1336 (23 nisan 1920)
tarihinde büyük millet meclisi riyaset-i celilesine seçilmiştir;

19 eylül 1337 (19 eylül 1921)
tarihinde büyük millet meclisi'nce ittifakla kendilerine gazilik unvanı verilmiş ve mareşallik rütbesi ve-rilmiştir;

5 teşrinisani 1337 (5 kasım 1921)
tarihinden itibaren müşarünileyhin başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

5 şubat 1338 (5 şubat 1922)
tarihinden itibaren başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

27 mart 1339 (27 mart 1923)
tarihinde afganistan emiri (kralı) tarafından aliyülâlâ nişanı irsal kılınmıştır;

21 teşrinisani 1339 (21 kasım 1923)
tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli istiklal madalyası verilmiştir;

29 teşrinievvel 1339 (29 ekim 1923)
tarihinde türkiye cumhuriyeti riyaseti'ne seçilmiştir.

mit

milli istihbarat teşkilatının kısaltılmış halidir.
2018 yılındaki başkanı hakan fidan'dır.
cumhurbaşkanlığına bağlı olan bu kuruluş uzun yıllardır yurtdışı operasyon yetkisi bulunmamaktadır.ancak 2013 yılında yurtdışı operasyon yetkisi verilmiştir.

türkiye cumhuriyetinin istihbarat biriminin adı.

kgb

rus istihbarat biriminin adı

vladimir putin

eski (bkz:kgb) ajanı , bir dönem rusya başbakanlığı yapmış ingilizce, rusça, almanca , isveççe ve kırgızca olmak üzere 5 dil konuşabilen rusya'nin sovyetlerden sonra dağılmış olan askeriyesini, ekonomisini ve gücünü düzlüğe çıkarmış olan rusya'nın cumhurbaşkanıdır.

sscb dağıldıktan sonra abd tarafından özelleştirme yoluyla alınan rus doğalgaz ve petrol şirketleri putin döneminde kamulaştırma yapılarak ekonomik ve siyasi olarak büyük bir hamle yapılmıştır putin döneminde .

ayrıca çok yoğun bir halk desteğine sahip olan putin , suriye iç savaşında rejim yenilecekken rejimin yanında olup rejimi batmaktan kurtarmıştır.

recep tayyip erdoğan

türkiye cumhuriyeti'nin 12. ve 13. seçilmiş cumhurbaşkanıdır.
kurmuş olduğu ak parti ile 3 aylık bir kesinti ile birlikte 2002 kasım yılından beri iktidardadır.ve hükümet görevi 2023 yılında bitecektir.bu da 21 yıllık iktidarlik demektir.

ister kabul edin ister etmeyin ortada olan bir hakikat şudur; atatürk'ten sonra gelmiş ve türkiye cumhuriyeti'nin siyasi ve devlet yapısını önemli ölçüde değiştirmiş 2. kurucu olarak adlandırılabilcek birisidir.

döneminde çoğu kanun baştan değişmiş , hükümet modeli değişmiş ve en önemli olan kemalist bürokrasi son bulmuştur.

ayrıca askeri vesayette önceki yıllara oranla hissedilmeyecek derecede küçülmüştür.

terör nedir?

terörle mücadele kanununda tanımı yapılmışdır.

terör tanımı (1)
madde 1– (değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) terör; cebir ve şiddet kulla-
narak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, anayasada belirti-
len cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

ancak uluslararası hukuk bakımından tanımı yapılamaz.zira siyasal suçun tanımı yapılmamıştır.terorist demedigine siyasal suçlu diyerek işin içinden çıkılmaktadır.
ancak devlet başkanlarına karşı suikast terör suçu olarak kesin bir şekilde uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmekte.

trump'ın 2020 seçimlerinde kullanacağı afişlerin çin'de basılması

trump reis ne yapmak nereye varmak istemektedir.

savaşın galibi veya mağlubu olmaz.bu ticaret savaşı katı olarak sürdürülse çin'de abd'de hasar alacaktır.

trump reis ilk günden oyun bozanlik yaparak savaş kurallarini kendi menfaati uğruna delmektedir

türkiye cumhuriyeti

sadece mustafa kemal atatürk tarafından kurulmamış olan onun yanında ve önderliğinde ismet inönü, kazım karabekir, rauf orbay, fethi okyar ve adıni bilmediğimiz bircok insanla birlikte 1921 meclisi tarafından kurulmuş olan 800 bin metrekare toprağa sahip avrupa ve asya arasında köprü olan anayasaya göre türk devletidir.

yapılan en büyük yanlış atatürk'e olan sevgi yüzünden birinci meclisin iradesini yavana atmaktır.milli mücadeleyi atatürk baslatmadi.ilk kurşunu hasan tahsin atmış olup , ve diğer bölgelerde de milli direniş başlanmış ve daha sonra atatürkte bu direnişe iltihak etmiştir.

atatürk'ü atatürk yapan savaşlar değildir, zira kazandığı savaşlar çok azdır.o sadece sakarya meydan muharebesinde komutanlık yapmıştır.
başkumandanlik yetkisi 3 ay sürmüştür.onu atatürk yapan reformlarıdır.(devrim değildir.)
devrim halktan başlayarak yönetimin değiştirilmesidir.ataturk yönetim ile halkı değiştirmeyi çalışmış buna da reform denir.

2. mehmet

sadece askeri kişiliği ile bize sunulan ama gelmiş geçmiş en büyük aydınlardan olan türklerin yetiştirmiş olduğu en büyük 3 sultandan biridir.

fatih'i anlamak eğitim , kültür politikalarını anlamaktan ve uluslararası kurduğu dengeleri görmekten geçer.

kurdurduğu sahnı seman medreseleri eğitime verdiği önemi göstermekle birlikte bugünkü istanbul üniversitesininde miladıdır.

arapça, farsça, grekçe, sırbça , latince , türkçe bilen ulu fatih, avni mahlasıyla da beyitler yazmıştır.

ortadoksları destekleyerek bu cemaatin başına istanbul'da temsilci atamış ve onu cemaat üzerinde temsilci kılarak dolaylı yoldan hıristiyanlari elinde tutmuştur.

kızıl elma ülküsü ile ilahi kelimetullah yolunda pontus rum ve bizans imparatorlugunu tarihe gömmüştür.

bir rivayete göre osmanlı'nın içinde yer alan derin oluşumların etkisiyle , yeniçeri ocağının sefer ve savaşlardan yorgun düşmesi ve bikması nedeniyle zehirlenerek öldürülmüştür.

vekalet savaşı

vekâlet savaşı veya temsili savaş, bu savaş türünde devletler fiilen birbirlerine saldırmazlar ancak uzaktan savaş halindedirler. karşıt güçlerin birbirine doğrudan saldırmak yerine üçüncü bir tarafın vasıtasıyla mücadele ettiği bir savaş türüdür.

bu savaş türünün günümüzde tezahür ettiği alan ortadoğu'dur ve en çok hissedilen yeri ise suriye'dir.

abd pkk ile türkiye öso ile rusya rejim ile ve iran ise şia gruplarıyla bu bölgede etkinlik göstermektedir.

savaş

sözlük anlamı
1.
devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem.
2.
bir ülkede, siyasal toplulukların ya da toplumsal sınıfların, yönetimi ele geçirmek için giriştikleri silahlı eylem, iç savaş.

(george orwell)
savaşın asıl yaptığı, yok etmektir; ama ille de insanları yok etmesi gerekmez, insan emeğinin ürünlerini de yok eder.savaş, halk kitlelerini fazlasıyla rahata erdirecek, dolayısıyla uzun sürede kafalarının fazlasıyla çalışmasını sağlayacak araç gereç ve donatımı paramparça etmenin, stratosfere yollamanın ya da denizin dibine göndermenin yoludur.(1984)

osmanlı imparatorluğu

devletin kurucusu ve osmanlı hanedanı'nın atası olan osman gazi, oğuzların bozok kolunun kayı boyundandır.devlet, bilecik ilinin söğüt ilçesinde kurulmuştur. osmanlı devleti'nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması yaygın kabule göre 1299 yılında olmuştur. ancak prof. dr. halil inalcık ve bazı diğer akademisyenler, osmanlı devleti'nin 1299'da söğüt'te değil 1302'de yalova'da bizans'a karşı yaptığı koyunhisar muharebesi sonrasında devlet niteliğini kazandığını iddia ederler.istanbul ile sınırlı bir şehir devletine dönüşmüş olan doğu roma (bizans) imparatorluğu'nu yıkmış, bazı tarihçilere göre bu yeni çağ'ı başlatan olay olmuştur. osmanlı imparatorluğu gücünün doruğunda olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda üç kıtaya yayılmış ve güneydoğu avrupa, orta doğu ve kuzey afrika'nın büyük bölümünü egemenliği altında tutmuştur. ülkenin sınırları batıda cebelitarık boğazı ve 1553'te fas kıyılarına, doğuda hazar denizi ve basra körfezi'ne, kuzeyde avusturya, macaristan ve ukrayna'nın bir bölümüne ve güneyde sudan, eritre, somali ve yemen'e uzanmaktaydı.osmanlı imparatorluğu 29 eyaletten ve özerklik tanınmış olan boğdan, erdel ve eflak prensliklerinden oluşmaktaydı. devlet zaman zaman denizaşırı topraklarda da söz sahibi olmuştur. atlantik okyanusu'ndaki kısa süreli toprak kazanımları lanzarote[1585), madeira (1617), vestmannaeyjar(1627) ve lundy(1655) bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

devlet altı yüzyıl boyunca doğu dünyası ile batı dünyası arasında bir köprü işlevi görmüştür. hâkimiyeti altında bulunan topraklarda yaşayan halklar zaman zaman, toplu ya da yerel ayaklanmalar ile osmanlı iktidarına karşı çıkmışlardır. genel olarak din, dil ve ırk ayrımından uzak durduğu için yüzyıllarca birçok devleti ve milleti hakimiyeti altında tutmayı başarmıştır.osmanlı imparatorluğu, eski türk örf ve adetlerinin ve islam kültürünün yükümlülüklerinin doğrultusunda bir yönetim şekli belirlemiştir.] osmanlı imparatorluğu'nun siyasi yapısında ve hukuk kurallarının oluşumunda islam dininin belirleyici bir rol oynaması, osmanlı imparatorluğu'nun "islam devleti", dolayısıyla bir "din devleti" olarak nitelenmesine neden olmuştur.

güney osetya

güney osetyalılar, 1990 yılında gürcistan'dan bağımsızlık ilan ederek bölgeye güney osetya cumhuriyeti adını verdiler. gürcistan hükümetinin cevabı, güney osetya'nın özerkliğini kaldırarak, bölgeyi güçle geri almaya çalışmak oldu. bu durum, 1991-1992 güney osetya savaşı'na yol açtı. gürcistan, 2004 ve 2008 yıllarında iki defa daha güç kullanarak bölgeyi ele geçirmeye çalıştı. son çatışmaların yaşandığı 2008 güney osetya savaşı sonunda oset ve rus güçleri, bölge üzerinde tam kontrolü ele geçirerek bölgenin de facto bağımsızlığını sağladılar.

2008 güney osetya savaşı sonrası geçen süreçte rusya, venezuela, nikaragua, nauru ve tuvalu belirli aralıklarla güney osetya'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdılar. tuvalu 2011 yılında tanıdığı bağımsızlığı, gürcistan ile 2014 yılında imzaladığı ikili anlaşmalar kapsamında geri çekerek, bölgenin gürcistan'ın bir parçası olduğu beyan etmiştir(vikipedi)
  • /
  • 2

2016 ortadoğu mezhep haritası

businessinsider'ın 2016 yılında yayınladığı bir makalede yer alan ortadoğu mezhep haritası. türkiye üzerindeki şii dağılımı çok ilginç değil mi?

türkiye'nin ortadoguda ki muttefikleri

ortadoğu'daki müttefikleri demişler biri demiş uzak doğu'daki güney kore ,diğeri demiş doğu asya'daki pakistan

hey allah'ım ...

adolf hitler

nasyonal sosyalist alman partisinin bir oy farkla başına geçen , almanya'nın 1.dünya savaşından sonraki ezilmişliğini kabul etmeyen ve bu yüzden avrupa'nın tamamını elinden geçirmiş alman lider siyasetçi ve askeridir.

1995 azerbaycan darbe girişimi

mart 1995 tarihinde, azerbaycan cumhurbaşkanı haydar aliyev'e yönelik darbeyi, tansu çiller'in onayı ile dönemin türk cumhuriyetlerinden sorumlu devlet bakanı ayvaz gökdemir, emniyet genel müdürü ağar, ibrahim şahin ve korkut eken planlamış, ancak mit'in olayı süleyman demirel'e bildirmesi ve cumhurbaşkanı'nın da aliyev'i haberdar etmesi ile darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır."

- mit susurluk raporu

türkiye'nin kardeş olarak tabir ettiği , bir millet iki devlet mottosunu tekrarladığı devlete yaptığı girişimdir.

rusya, abd ve çin'in silah sattığı ülkelerin haritası

sıprı raporlarına göre hazırlanan haritada abd, rusya ve çin'in hangi ülkelere silah sattığı gösterilmiş.

olayı size şöyle özetleyeyim:
- abd, avrupa ülkelerine daha fazla silah satıyor.
- rusya orta asya ülkelerinde hakimiyetini gösteriyor. - türkiye en fazla silahı abd'den ithal ediyor.

benim dikkati çektiği için ayrıca yazayım. hindistan abd ve rusya’dan, pakistan ise abd, rusya ve çin’den silah alıyor. muhtemelen bu halklarının geçmişi ortak olan iki ülke arasında keşmir gibi bir sorun çözümsüz bırakılmasa silah alımları yüzde 80 düşer.

ingiltere'nin sessizliği

arkadaşlar bundan 100 sene önce mum ışığında ortadoğu haritası yapan ve bu coğrafyayı ajanlarıyla paramparça eden bir devletin , askeri ve siyasi bunca karışıklık karşısında sadece "izlediğini" söylemek gerçeklikten uzak bir bakış açısı olur.

abd'nin kendi başına hareket ettigini düşünen var ise bu sözlükte yazar olmayı biraksın.
abd'nin iki tane ortağı vardır biri ingiltere'di diğeri de yahudilerdir.ingiltere abd eliyle istediğini yaparken biz de ingiltere'nin bu coğrafyada olmadığını söyleyerek onların üretmiş olduğu senaryoya inanmış oluruz.

hırvatistan din haritası

2001 verilerine göre hazırlanmış hırvatistan'daki dini inançların harita üzerindeki dağılımı, günümüz koşullarıyla da paralellik gösterdiği söyleniyor. resmi makamlar, ülkede en fazla katolik hristiyan olduğunu belirtiyor. fakat herhangi bir dine inanmayan insanların oranında da artış gösterdiği ifade ediliyor.

kırmızı renk katolik hristiyan, mavi ise ortodoks hristiyanları gösteriyor. ülke nüfusunun sadece yüzde 1'i müslüman.

yakub cemil

ittihat ve terakki cemiyeti uyesi ve bu cemiyetin 2 silahşöründen birisidir.

korkusuz, acımasız ve tam bir emir adamı olan yakub cemil'i iki efsane anısı vardır;

birincisi, rivayete göre idam edilmeye götürülürken, kendisini kurşuna dizecek olan idam mangası için yoldan geçen bir karpuz arabasını durdurup “aslanlarım susamıştır” diyen ve askerlerin kendi idam emrini veren komutanın sözünü dinlemeyince kendi ölüm emrini vermiş koca yürekli adamdir

yine bir başka rivayete göre mustafa kemal kendisi için şöyle buyurmuş. “ eğer bir gün ihtilal yaparsam yanıma ilk alacağım adam yakup cemildir, ihtilali yaptıktan sonra ilk asacağım adam da yakup cemildir”.

ikincisi babıali'yi darbe için bastıkları zaman nazım paşa, karşı gelmiş yaptıklarının ölümle sonuçlanacağını söylemiştir.bunun üzerine talat paşa konuşulup anlasbilecegini söylemiştir.yakup cemil silahını çekip oracıkta nazım paşayı öldürmüştür.talat paşa ne yaptın dedikten sonra yakup cemil şöyle demiştir , bunlar konuşmaktan anlamazlar.

güney osetya

güney osetyalılar, 1990 yılında gürcistan'dan bağımsızlık ilan ederek bölgeye güney osetya cumhuriyeti adını verdiler. gürcistan hükümetinin cevabı, güney osetya'nın özerkliğini kaldırarak, bölgeyi güçle geri almaya çalışmak oldu. bu durum, 1991-1992 güney osetya savaşı'na yol açtı. gürcistan, 2004 ve 2008 yıllarında iki defa daha güç kullanarak bölgeyi ele geçirmeye çalıştı. son çatışmaların yaşandığı 2008 güney osetya savaşı sonunda oset ve rus güçleri, bölge üzerinde tam kontrolü ele geçirerek bölgenin de facto bağımsızlığını sağladılar.

2008 güney osetya savaşı sonrası geçen süreçte rusya, venezuela, nikaragua, nauru ve tuvalu belirli aralıklarla güney osetya'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdılar. tuvalu 2011 yılında tanıdığı bağımsızlığı, gürcistan ile 2014 yılında imzaladığı ikili anlaşmalar kapsamında geri çekerek, bölgenin gürcistan'ın bir parçası olduğu beyan etmiştir(vikipedi)

ittihat ve terakki

asker kökenli kişilerin öncülüğünde kurulan ve diğer aydın insanlarının da içerisinde yer aldığı, silah, kur'an ve bayrak üzerine yemin edilerek cemiyete üye olunduğu ve osmanlı'nın son döneminde iktidara geldiği ve türk siyasi tarihi bakımından önemi bulunan cemiyet ve partidir.

bugünün milliyetçileri ile kıyaslanamayacak derece milliyetçi olan bu cemiyet üyelerinin milliyetçiliği türkçülük değil osmanlı tebaası üzerinde yoğunlaşmaktadır.

enver paşa bu cemiyetin genel kurmay başkanlığını yapmıştır.bir cemal ve talat paşa değildir.ancak muhteşem üçlüden biridir.

kendileri ülkeyi parçalamakla suçlansa da 1. dünya savaşına girme fikri onlara ait değildi.topraklari gizli anlaşmalar ile paylaşılmış bir ülkenin hükümetinin yapabileceği tek şey bu devletlere karşı mücadele etmesidir.hatta savaşa girerken bu devletlerin yanında yer almak istemiş kabul edilmeyince de karşılarına geçmiştir.almanyanin yenilmesiyle de biz de yenildik.

bu cemiyet değerlendirilirken kendi zamanının icaplarına göre değerlendirilmemesi en büyük yanlıştır.2.abdulhamid devrinde de var olan çoğu sorun bu hükümet zamanında da vardı.onları yıkan savaşın vermiş olduğu sefalet ve yoksulluktu.abdulhamidi ayakta tutan ise savaşsızlıkti.

bu cemiyet türkiye'nin kuruluş devrinde yer alan bir çok paşayı barındırır.kurtulus savaşında savaşan çoğu paşa bu cemiyet üyesidir.
hatta türkiye cumhuriyeti 3. cumhurbaşkanı olan celal bayar , ittihat ve terakki üyesi olarak ruhunu teslim edeceğini beyan etmiştir.

ittihat ve terakki bir milletin hülyasıdır.
bu topraklar için birçok şeylerini feda ettiler.
bir yakup cemil kolay yetişmiyor.......
canından çok sevdiğin memleketinde ölememek herhalde en büyük acı olsa gerek.(enver paşa )

mustafa kemal atatürk cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu cemiyet üyelerinden kendi safında yer almayanları izmir suikastı olayı ile bir bir temizlemiştir.küçük efendi olan kara kemal , itihhat ve terakkinin en önemli ( bir siyasiyyun hakkında; büyük efendi (talat paşa) mi yönetiyor yoksa küçük efendi mi yönetiyor imparatorluğu hala anlayabilmiş değilim, demiştir) adamlarındandir.ve izmir suikastı sırasında idam ile yargılanmis ama hapse atılmıştır.

vel hasılı kelam iyisi ile kötüsü ile bizim dedelerimiz olan bu cemiyet üyelerini reddetmek yerine anlamayı , yanlışlarını görerek kendimizde düzeltmeyi öğrenemez isek tarihten ders çıkarmiyoruz demektir.bu da geleceği inşa etme de bazı kolonların eksik olacağına işarettir.

Toplam entry sayısı: 25

mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı.

türkiye cumhuriyeti'ni aralarında ismet inönü, fevzi çakmak, kazım karabekir, rauf orbay, fethi okyar bulunduğu isimlerle birinci meclisin iradesiyle kuran cumhurbaşkanıdır.

1923-1938 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

milli mücadeleyi başlatmayan ancak daha sonra başlanılan direnişe iltihak eden , bölgesel kurtuluş fikrini ulusal kurtuluş fikrine tebdil eden askeri dahi olan bir şahsiyettir.

kurtuluş savaşı'nda başkomutanlık yetkisi ile yasama yürütme yargı yetkilerini 3 aylığını eline alıp , savaşın olağanüstülüğünü bu olağanüstü yetkilerle savuşturmuştur.

atatürk'ün özlük dosyasi

muamelat-ı zatiye dairesi (personel başkanlığı) evraka 21 teşrinisani 1341 (21 kasım 1925)

cumhurbaşkanı müşir gazi mustafa kemal paşa hazretleri bin ali rıza selânik

duhulü 1 mart 1315 (13 mart 1899)

nasbı 19 eylül 1337 (19 eylül 1921)

sicil no 1317-8 p. (piyade 1902-8)

müşarünileyh hazretleri

29 kânunuevvel 1320 (11 ocak 1905)
tarihinde erkân-ı harbiye yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve ku-manda etmek üzere atik 5. ordu'ya memur buyurulmuştur

12 kânunuevvel 1332 (25 aralık 1906)
tarihinde beşinci mecidi nişanı ile taltif etmiştir;

7 haziran 1323 (20 haziran 1907)
tarihinde kolağalığa terfi etmiştir; sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3. ordu'ya nakletmiştir;

9 haziran 1324 (22 haziran 1908)
tarihinde şark demiryolu müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre kânunuevvel gayesinde 3. ordu redif 17. selâ-nik fırkası erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

23 teşrinievvel 1325 (5 kasım 1909)
tarihinde 3. ordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

24 ağustos 1326 (6 eylül 1910)
tarihinde 3. ordu zabitan talimgahı kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3. ordu erkân-ı harbiyesine ve bilahara kânunusâni zarfında 5. kolordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 eylül 1327 (27 eylül 1911)
tarihinde muvakkaten trablusgarp fırkası erkân-ı harbiyesine memur edilmişse de trablusgarp'a git-meksizin istanbul'a celbi 5. kolorduya tebliğ edilerek erkân-ı harbiye-i umumiye dairesi'ne atanmıştır;

14 teşrinisani 1327) (27 kasım 1911)
tarihinde binbaşılığa terfi etmiştir;

19 kânunisani 1327 (1 ocak 1912)
tarihinde bingazi'de bulunan müşarünileyhin derne karşısındaki şark gönüllü kumandanlığı'nı deruhte etmiştir;

26 şubat 1327 (11 mart 1912)
tarihinde derne kumandanlığı'na tayin etmiştir;

11 teşrinievvel 1328 (24 ekim 1912)
tarihinde rahatsızlığına mebni dersaadet'e hareket etmiştir;

8 teşrinisani 1328 (21 kasım 1912)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine verilerek mezkûr ay zarfında bahri sefit boğazı kuvay-i mürettebesi erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 teşrinievvel 1329 (27 ekim 1913)
tarihinde sofya ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

24 teşrinievvel 1329 (6 kasım 1913)
tarihinde bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, dör-düncü rütbe'den osmani nişanı verilmiştir;

29 kânunuevvel 1329 (11 ocak 1914)
tarihinde sofya-belgrat-çetine sefaretleri ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

26 şubat 1329 (11 mart 1914)
tarihinde fransa hükümeti tarafından şövalye rütbesinden legion d'honneur nişanı verilmiştir;

16 şubat 1329 (1 mart 1914)
tarihinde balkan harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dolayı kaymakamlığa terfi etmiştir;

22 temmuz 1330 (4 ağustos 1914)
tarihinde sırbistan ataşe militerliğine tayin kılınmış ise de sofya ataşe militerliğine ipka etmiştir;

16 teşrinisani 1330 (29 kasım 1914)
tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir;

7 kânunusani 1330 (20 ocak 1915)
tarihinde 3. kolorduda yeni teşekkül eden 19. fırka kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mayıs 1331 (1 haziran 1915)
tarihinde miralaylığa terfi etmiştir;

15 temmuz 1331 (28 temmuz 1915)
tarihinde 15. kolordu kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (ağustos) 16. kolordu komutanlığı'na atan-mıştır;

14 kânunusani 1331 (27 ocak 1916)
tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16. kolordu’ya iltihak buyurulmuştur;

2 temmuz 1331 (15 temmuz 1915)
tarihinde harp madalyası verilmiştir;

19 ağustos 1331 (1 eylül 1915)
tarihinde muharebe gümüş liyakat madalyası verilmiştir;

4 kânunusani 1331 (17 ocak 1916)
tarihinde anafartalar grubu komutanı iken muharebe altın liyakat madalyası verilmiştir;

19 kânunusani 1331 (1 şubat 1916)
tarihinde üçüncü rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

28 kânunuevvel 1331 ( aralık 1915)
alman hükümeti tarafından demir salip nişanı verilmiştir;

28 şubat 1331 (13 mart 1916)
anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı verilmiştir;

19 mart 1332 (1 nisan 1916)
tarihinde hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile mirlivalığa terfi etmiştir;

29 teşrinisani 1332 (12 aralık 1916)
müceddeden 2. rütbe'den mecidi nişanı verilmiştir;

11 kânunuevvel 1332 (24 aralık 1916)
bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita etmiştir; sene-yi mezkûre zar-fında almanya hükümeti tarafından 1. ve 2. rütbeden demir salip (haç) ve avusturya macaristan hükü-meti tarafından 3. rütbeden muharebe liyakat madalyası verilmiştir; ile 2. rütbeden harp alâmeti liya-kat-ı askeri madalyası verilmiştir;

7 mart 1333 (7 mart 1917)
tarihinde 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mart 1333 (19 mart 1917)

tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen ikinci rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

5 temmuz 1333 (5 temmuz 1917)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

23 eylül 1333 (23 eylül 1917)
tarihinde muharebe altın imtiyaz madalyası ile ödüllendirilmiştir;

9 teşrinievvel 1333 (9 ekim 1917)
tarihinde becayişen 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

11 teşrinievvel 1333 (11 ekim 1917)
tarihinde bir ay müddetle istanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir;

7 teşrinisani 1333 (7 aralık 1917)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga veliaht-ı saltanat refakatinde almanya karargah-ı umumisi'ne azimet etmiştir;

16 kânunuevvel 1333 (16 aralık 1917)
tarihinde tebdilen 1. rütbeden kılıçlı mecidi nişanı verilmiştir;

19 şubat 1334 (19 şubat 1918)
tarihinde almanya imparatoru tarafından 1. rütbeden kılıçlı kron dö prus nişanı verilmiştir;

13 mayıs 1334 (13 mayıs 1918)
tarihinde bera-i tedavi viyana'ya gitmiştir;

7 ağustos 1334 (7 ağustos 1918)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na ve sene-i mezkure eylülünde fahri yaveran silkine ithal buyurulmuştur;

31 teşrinievvel 1334 (31 ekim 1918)
tarihinde yıldırım ordular grubu kumandanlığı'nı deruhte buyurmuştur;

teşrinisani 1334 (kasım 1918)
tarihinde grubun lağvı üzerine harbiye nezareti emrine alınmıştır;

30 nisan 1335 (30 nisan 1919)
tarihinde 9. ordu kıtaatı müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre temmuzu'nun beşinde istanbul hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir;

9 ağustos 1335 (9 ağustos 1919)
ordu müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve fahri yaveran unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır;

23 nisan 1336 (23 nisan 1920)
tarihinde büyük millet meclisi riyaset-i celilesine seçilmiştir;

19 eylül 1337 (19 eylül 1921)
tarihinde büyük millet meclisi'nce ittifakla kendilerine gazilik unvanı verilmiş ve mareşallik rütbesi ve-rilmiştir;

5 teşrinisani 1337 (5 kasım 1921)
tarihinden itibaren müşarünileyhin başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

5 şubat 1338 (5 şubat 1922)
tarihinden itibaren başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

27 mart 1339 (27 mart 1923)
tarihinde afganistan emiri (kralı) tarafından aliyülâlâ nişanı irsal kılınmıştır;

21 teşrinisani 1339 (21 kasım 1923)
tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli istiklal madalyası verilmiştir;

29 teşrinievvel 1339 (29 ekim 1923)
tarihinde türkiye cumhuriyeti riyaseti'ne seçilmiştir.

recep tayyip erdoğan

türkiye cumhuriyeti'nin 12. ve 13. seçilmiş cumhurbaşkanıdır.
kurmuş olduğu ak parti ile 3 aylık bir kesinti ile birlikte 2002 kasım yılından beri iktidardadır.ve hükümet görevi 2023 yılında bitecektir.bu da 21 yıllık iktidarlik demektir.

ister kabul edin ister etmeyin ortada olan bir hakikat şudur; atatürk'ten sonra gelmiş ve türkiye cumhuriyeti'nin siyasi ve devlet yapısını önemli ölçüde değiştirmiş 2. kurucu olarak adlandırılabilcek birisidir.

döneminde çoğu kanun baştan değişmiş , hükümet modeli değişmiş ve en önemli olan kemalist bürokrasi son bulmuştur.

ayrıca askeri vesayette önceki yıllara oranla hissedilmeyecek derecede küçülmüştür.

güney osetya

güney osetyalılar, 1990 yılında gürcistan'dan bağımsızlık ilan ederek bölgeye güney osetya cumhuriyeti adını verdiler. gürcistan hükümetinin cevabı, güney osetya'nın özerkliğini kaldırarak, bölgeyi güçle geri almaya çalışmak oldu. bu durum, 1991-1992 güney osetya savaşı'na yol açtı. gürcistan, 2004 ve 2008 yıllarında iki defa daha güç kullanarak bölgeyi ele geçirmeye çalıştı. son çatışmaların yaşandığı 2008 güney osetya savaşı sonunda oset ve rus güçleri, bölge üzerinde tam kontrolü ele geçirerek bölgenin de facto bağımsızlığını sağladılar.

2008 güney osetya savaşı sonrası geçen süreçte rusya, venezuela, nikaragua, nauru ve tuvalu belirli aralıklarla güney osetya'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdılar. tuvalu 2011 yılında tanıdığı bağımsızlığı, gürcistan ile 2014 yılında imzaladığı ikili anlaşmalar kapsamında geri çekerek, bölgenin gürcistan'ın bir parçası olduğu beyan etmiştir(vikipedi)

ingiltere'nin sessizliği

arkadaşlar bundan 100 sene önce mum ışığında ortadoğu haritası yapan ve bu coğrafyayı ajanlarıyla paramparça eden bir devletin , askeri ve siyasi bunca karışıklık karşısında sadece "izlediğini" söylemek gerçeklikten uzak bir bakış açısı olur.

abd'nin kendi başına hareket ettigini düşünen var ise bu sözlükte yazar olmayı biraksın.
abd'nin iki tane ortağı vardır biri ingiltere'di diğeri de yahudilerdir.ingiltere abd eliyle istediğini yaparken biz de ingiltere'nin bu coğrafyada olmadığını söyleyerek onların üretmiş olduğu senaryoya inanmış oluruz.

1995 azerbaycan darbe girişimi

mart 1995 tarihinde, azerbaycan cumhurbaşkanı haydar aliyev'e yönelik darbeyi, tansu çiller'in onayı ile dönemin türk cumhuriyetlerinden sorumlu devlet bakanı ayvaz gökdemir, emniyet genel müdürü ağar, ibrahim şahin ve korkut eken planlamış, ancak mit'in olayı süleyman demirel'e bildirmesi ve cumhurbaşkanı'nın da aliyev'i haberdar etmesi ile darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır."

- mit susurluk raporu

türkiye'nin kardeş olarak tabir ettiği , bir millet iki devlet mottosunu tekrarladığı devlete yaptığı girişimdir.

mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı.

türkiye cumhuriyeti'ni aralarında ismet inönü, fevzi çakmak, kazım karabekir, rauf orbay, fethi okyar bulunduğu isimlerle birinci meclisin iradesiyle kuran cumhurbaşkanıdır.

1923-1938 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

milli mücadeleyi başlatmayan ancak daha sonra başlanılan direnişe iltihak eden , bölgesel kurtuluş fikrini ulusal kurtuluş fikrine tebdil eden askeri dahi olan bir şahsiyettir.

kurtuluş savaşı'nda başkomutanlık yetkisi ile yasama yürütme yargı yetkilerini 3 aylığını eline alıp , savaşın olağanüstülüğünü bu olağanüstü yetkilerle savuşturmuştur.

atatürk'ün özlük dosyasi

muamelat-ı zatiye dairesi (personel başkanlığı) evraka 21 teşrinisani 1341 (21 kasım 1925)

cumhurbaşkanı müşir gazi mustafa kemal paşa hazretleri bin ali rıza selânik

duhulü 1 mart 1315 (13 mart 1899)

nasbı 19 eylül 1337 (19 eylül 1921)

sicil no 1317-8 p. (piyade 1902-8)

müşarünileyh hazretleri

29 kânunuevvel 1320 (11 ocak 1905)
tarihinde erkân-ı harbiye yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve ku-manda etmek üzere atik 5. ordu'ya memur buyurulmuştur

12 kânunuevvel 1332 (25 aralık 1906)
tarihinde beşinci mecidi nişanı ile taltif etmiştir;

7 haziran 1323 (20 haziran 1907)
tarihinde kolağalığa terfi etmiştir; sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3. ordu'ya nakletmiştir;

9 haziran 1324 (22 haziran 1908)
tarihinde şark demiryolu müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre kânunuevvel gayesinde 3. ordu redif 17. selâ-nik fırkası erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

23 teşrinievvel 1325 (5 kasım 1909)
tarihinde 3. ordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

24 ağustos 1326 (6 eylül 1910)
tarihinde 3. ordu zabitan talimgahı kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3. ordu erkân-ı harbiyesine ve bilahara kânunusâni zarfında 5. kolordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 eylül 1327 (27 eylül 1911)
tarihinde muvakkaten trablusgarp fırkası erkân-ı harbiyesine memur edilmişse de trablusgarp'a git-meksizin istanbul'a celbi 5. kolorduya tebliğ edilerek erkân-ı harbiye-i umumiye dairesi'ne atanmıştır;

14 teşrinisani 1327) (27 kasım 1911)
tarihinde binbaşılığa terfi etmiştir;

19 kânunisani 1327 (1 ocak 1912)
tarihinde bingazi'de bulunan müşarünileyhin derne karşısındaki şark gönüllü kumandanlığı'nı deruhte etmiştir;

26 şubat 1327 (11 mart 1912)
tarihinde derne kumandanlığı'na tayin etmiştir;

11 teşrinievvel 1328 (24 ekim 1912)
tarihinde rahatsızlığına mebni dersaadet'e hareket etmiştir;

8 teşrinisani 1328 (21 kasım 1912)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine verilerek mezkûr ay zarfında bahri sefit boğazı kuvay-i mürettebesi erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 teşrinievvel 1329 (27 ekim 1913)
tarihinde sofya ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

24 teşrinievvel 1329 (6 kasım 1913)
tarihinde bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, dör-düncü rütbe'den osmani nişanı verilmiştir;

29 kânunuevvel 1329 (11 ocak 1914)
tarihinde sofya-belgrat-çetine sefaretleri ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

26 şubat 1329 (11 mart 1914)
tarihinde fransa hükümeti tarafından şövalye rütbesinden legion d'honneur nişanı verilmiştir;

16 şubat 1329 (1 mart 1914)
tarihinde balkan harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dolayı kaymakamlığa terfi etmiştir;

22 temmuz 1330 (4 ağustos 1914)
tarihinde sırbistan ataşe militerliğine tayin kılınmış ise de sofya ataşe militerliğine ipka etmiştir;

16 teşrinisani 1330 (29 kasım 1914)
tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir;

7 kânunusani 1330 (20 ocak 1915)
tarihinde 3. kolorduda yeni teşekkül eden 19. fırka kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mayıs 1331 (1 haziran 1915)
tarihinde miralaylığa terfi etmiştir;

15 temmuz 1331 (28 temmuz 1915)
tarihinde 15. kolordu kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (ağustos) 16. kolordu komutanlığı'na atan-mıştır;

14 kânunusani 1331 (27 ocak 1916)
tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16. kolordu’ya iltihak buyurulmuştur;

2 temmuz 1331 (15 temmuz 1915)
tarihinde harp madalyası verilmiştir;

19 ağustos 1331 (1 eylül 1915)
tarihinde muharebe gümüş liyakat madalyası verilmiştir;

4 kânunusani 1331 (17 ocak 1916)
tarihinde anafartalar grubu komutanı iken muharebe altın liyakat madalyası verilmiştir;

19 kânunusani 1331 (1 şubat 1916)
tarihinde üçüncü rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

28 kânunuevvel 1331 ( aralık 1915)
alman hükümeti tarafından demir salip nişanı verilmiştir;

28 şubat 1331 (13 mart 1916)
anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı verilmiştir;

19 mart 1332 (1 nisan 1916)
tarihinde hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile mirlivalığa terfi etmiştir;

29 teşrinisani 1332 (12 aralık 1916)
müceddeden 2. rütbe'den mecidi nişanı verilmiştir;

11 kânunuevvel 1332 (24 aralık 1916)
bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita etmiştir; sene-yi mezkûre zar-fında almanya hükümeti tarafından 1. ve 2. rütbeden demir salip (haç) ve avusturya macaristan hükü-meti tarafından 3. rütbeden muharebe liyakat madalyası verilmiştir; ile 2. rütbeden harp alâmeti liya-kat-ı askeri madalyası verilmiştir;

7 mart 1333 (7 mart 1917)
tarihinde 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mart 1333 (19 mart 1917)

tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen ikinci rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

5 temmuz 1333 (5 temmuz 1917)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

23 eylül 1333 (23 eylül 1917)
tarihinde muharebe altın imtiyaz madalyası ile ödüllendirilmiştir;

9 teşrinievvel 1333 (9 ekim 1917)
tarihinde becayişen 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

11 teşrinievvel 1333 (11 ekim 1917)
tarihinde bir ay müddetle istanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir;

7 teşrinisani 1333 (7 aralık 1917)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga veliaht-ı saltanat refakatinde almanya karargah-ı umumisi'ne azimet etmiştir;

16 kânunuevvel 1333 (16 aralık 1917)
tarihinde tebdilen 1. rütbeden kılıçlı mecidi nişanı verilmiştir;

19 şubat 1334 (19 şubat 1918)
tarihinde almanya imparatoru tarafından 1. rütbeden kılıçlı kron dö prus nişanı verilmiştir;

13 mayıs 1334 (13 mayıs 1918)
tarihinde bera-i tedavi viyana'ya gitmiştir;

7 ağustos 1334 (7 ağustos 1918)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na ve sene-i mezkure eylülünde fahri yaveran silkine ithal buyurulmuştur;

31 teşrinievvel 1334 (31 ekim 1918)
tarihinde yıldırım ordular grubu kumandanlığı'nı deruhte buyurmuştur;

teşrinisani 1334 (kasım 1918)
tarihinde grubun lağvı üzerine harbiye nezareti emrine alınmıştır;

30 nisan 1335 (30 nisan 1919)
tarihinde 9. ordu kıtaatı müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre temmuzu'nun beşinde istanbul hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir;

9 ağustos 1335 (9 ağustos 1919)
ordu müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve fahri yaveran unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır;

23 nisan 1336 (23 nisan 1920)
tarihinde büyük millet meclisi riyaset-i celilesine seçilmiştir;

19 eylül 1337 (19 eylül 1921)
tarihinde büyük millet meclisi'nce ittifakla kendilerine gazilik unvanı verilmiş ve mareşallik rütbesi ve-rilmiştir;

5 teşrinisani 1337 (5 kasım 1921)
tarihinden itibaren müşarünileyhin başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

5 şubat 1338 (5 şubat 1922)
tarihinden itibaren başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

27 mart 1339 (27 mart 1923)
tarihinde afganistan emiri (kralı) tarafından aliyülâlâ nişanı irsal kılınmıştır;

21 teşrinisani 1339 (21 kasım 1923)
tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli istiklal madalyası verilmiştir;

29 teşrinievvel 1339 (29 ekim 1923)
tarihinde türkiye cumhuriyeti riyaseti'ne seçilmiştir.

türkiye'nin ortadoguda ki muttefikleri

ortadoğu'daki müttefikleri demişler biri demiş uzak doğu'daki güney kore ,diğeri demiş doğu asya'daki pakistan

hey allah'ım ...

recep tayyip erdoğan

türkiye cumhuriyeti'nin 12. ve 13. seçilmiş cumhurbaşkanıdır.
kurmuş olduğu ak parti ile 3 aylık bir kesinti ile birlikte 2002 kasım yılından beri iktidardadır.ve hükümet görevi 2023 yılında bitecektir.bu da 21 yıllık iktidarlik demektir.

ister kabul edin ister etmeyin ortada olan bir hakikat şudur; atatürk'ten sonra gelmiş ve türkiye cumhuriyeti'nin siyasi ve devlet yapısını önemli ölçüde değiştirmiş 2. kurucu olarak adlandırılabilcek birisidir.

döneminde çoğu kanun baştan değişmiş , hükümet modeli değişmiş ve en önemli olan kemalist bürokrasi son bulmuştur.

ayrıca askeri vesayette önceki yıllara oranla hissedilmeyecek derecede küçülmüştür.

liberal dünya çöküyor mu

liberal dünyanın çöküşü bu yüzyılda olağanüstü bir gelişme olmadığı taktirde gerçekleşmeyecektir.

liberalizm diğer öğretilerin aksine daima kendini yenileyen ve revize eden bir akım.diğer öğreti ve akımlar kendilerini, yeni gelen çağlara hatta yıllara uyduramadığı için tarih sahnesinden kaybolmuştur.
kendini yenilemeyi başarabilen iki akım mevcuttur.ve bu akımlardan biri 1400 yıldır ayakta olup ,bu akıma bağlı olan aydın ve entelijiyansların yaptıkları büyük hata ile gerekli yenilemeyi saglayamadiklari için 400 yıldır uyumakta ve varlık gösterememekte.bu akım islam düzeni
ikincisi ise liberalizm.liberalizm grek felsefinden beri var olan fransız devrimi ile birlikte sistemleşen bir akım.ayrica sürekli olarak kendisini yeniliyor.
örneğin sosyalizmin başgösterdiği yıllarda sosyal devlet ilkesini geliştirerek işçi haklarını sağlamlaştırmış ve liberalizme entegre etmiştir.
devletin vatandaşlara olan sosyal yardımı ve hizmeti artırarak sosyalizmin belini bükmüştür.
bugünün var olan sorularına da bu dinamik yapı elbette cevap bulacaktır.cevap bulamaması düşünülemez.

liberalizm bugünün ekonominin, siyasetin , hukukun ,bilimin ve sosyal yaşamın temelini oluşturan ve öğretisinin çok güçlü olduğu ve kendisini takdim eden bilim adamı ve aydınlarının olduğu ve çin'i ve rusya'yı dahi içine çekebilecek güçte olan bir düşünce.

rusya ve çin'in bu sisteme karşı uzun yıllar sürdürdüğü ideolojik savaşta kendi benliklerinin bir kısmını feda edip bu boşluğu liberalizmle doldurması , liberalizmin kudretini gösterir.

bugün bu dünya düzeninde her ne kadar liberalizm abd ile özdeşleşse de abd değildir.abd'nin olmadığı düzen de ya da kaybettiği düzende anti liberalizm ortam değildir.

liberalizm, değişen ve gelişen dünyada bir takım ilkelerinin uymadığını gördüğü takdirde bu ilkeleri yeniden revize ederek yola devam edecektir.
çünkü aklın ve bilimin egemen olması bunu gerektirir.

ayrıca savaş liberalizmi besleyen bir olgudur.avrupa insan hakları sözleşmesi 2. dünya savaşınin üründür. görüldüğü üzere avrupa sorunu görmüş teşhis etmiş ve ortadan kaldırmıştır.

vel hasılı kelam ibni haldun derki her devletin çocukluk gençlik yaşlılık ve ölüm dönemleri vardır.
liberalizmde gerekli yenilemeyi yapmadığı takdirde ibni haldunun devlet teorisine göre her ne kadar devlet olmasa da yaslanıp ölecektir .
ancak bu yüzyılda mümkün görünmemekte

ittihat ve terakki

asker kökenli kişilerin öncülüğünde kurulan ve diğer aydın insanlarının da içerisinde yer aldığı, silah, kur'an ve bayrak üzerine yemin edilerek cemiyete üye olunduğu ve osmanlı'nın son döneminde iktidara geldiği ve türk siyasi tarihi bakımından önemi bulunan cemiyet ve partidir.

bugünün milliyetçileri ile kıyaslanamayacak derece milliyetçi olan bu cemiyet üyelerinin milliyetçiliği türkçülük değil osmanlı tebaası üzerinde yoğunlaşmaktadır.

enver paşa bu cemiyetin genel kurmay başkanlığını yapmıştır.bir cemal ve talat paşa değildir.ancak muhteşem üçlüden biridir.

kendileri ülkeyi parçalamakla suçlansa da 1. dünya savaşına girme fikri onlara ait değildi.topraklari gizli anlaşmalar ile paylaşılmış bir ülkenin hükümetinin yapabileceği tek şey bu devletlere karşı mücadele etmesidir.hatta savaşa girerken bu devletlerin yanında yer almak istemiş kabul edilmeyince de karşılarına geçmiştir.almanyanin yenilmesiyle de biz de yenildik.

bu cemiyet değerlendirilirken kendi zamanının icaplarına göre değerlendirilmemesi en büyük yanlıştır.2.abdulhamid devrinde de var olan çoğu sorun bu hükümet zamanında da vardı.onları yıkan savaşın vermiş olduğu sefalet ve yoksulluktu.abdulhamidi ayakta tutan ise savaşsızlıkti.

bu cemiyet türkiye'nin kuruluş devrinde yer alan bir çok paşayı barındırır.kurtulus savaşında savaşan çoğu paşa bu cemiyet üyesidir.
hatta türkiye cumhuriyeti 3. cumhurbaşkanı olan celal bayar , ittihat ve terakki üyesi olarak ruhunu teslim edeceğini beyan etmiştir.

ittihat ve terakki bir milletin hülyasıdır.
bu topraklar için birçok şeylerini feda ettiler.
bir yakup cemil kolay yetişmiyor.......
canından çok sevdiğin memleketinde ölememek herhalde en büyük acı olsa gerek.(enver paşa )

mustafa kemal atatürk cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu cemiyet üyelerinden kendi safında yer almayanları izmir suikastı olayı ile bir bir temizlemiştir.küçük efendi olan kara kemal , itihhat ve terakkinin en önemli ( bir siyasiyyun hakkında; büyük efendi (talat paşa) mi yönetiyor yoksa küçük efendi mi yönetiyor imparatorluğu hala anlayabilmiş değilim, demiştir) adamlarındandir.ve izmir suikastı sırasında idam ile yargılanmis ama hapse atılmıştır.

vel hasılı kelam iyisi ile kötüsü ile bizim dedelerimiz olan bu cemiyet üyelerini reddetmek yerine anlamayı , yanlışlarını görerek kendimizde düzeltmeyi öğrenemez isek tarihten ders çıkarmiyoruz demektir.bu da geleceği inşa etme de bazı kolonların eksik olacağına işarettir.

recep tayyip erdoğan

türkiye cumhuriyeti'nin 12. ve 13. seçilmiş cumhurbaşkanıdır.
kurmuş olduğu ak parti ile 3 aylık bir kesinti ile birlikte 2002 kasım yılından beri iktidardadır.ve hükümet görevi 2023 yılında bitecektir.bu da 21 yıllık iktidarlik demektir.

ister kabul edin ister etmeyin ortada olan bir hakikat şudur; atatürk'ten sonra gelmiş ve türkiye cumhuriyeti'nin siyasi ve devlet yapısını önemli ölçüde değiştirmiş 2. kurucu olarak adlandırılabilcek birisidir.

döneminde çoğu kanun baştan değişmiş , hükümet modeli değişmiş ve en önemli olan kemalist bürokrasi son bulmuştur.

ayrıca askeri vesayette önceki yıllara oranla hissedilmeyecek derecede küçülmüştür.

türkiye cumhuriyeti

sadece mustafa kemal atatürk tarafından kurulmamış olan onun yanında ve önderliğinde ismet inönü, kazım karabekir, rauf orbay, fethi okyar ve adıni bilmediğimiz bircok insanla birlikte 1921 meclisi tarafından kurulmuş olan 800 bin metrekare toprağa sahip avrupa ve asya arasında köprü olan anayasaya göre türk devletidir.

yapılan en büyük yanlış atatürk'e olan sevgi yüzünden birinci meclisin iradesini yavana atmaktır.milli mücadeleyi atatürk baslatmadi.ilk kurşunu hasan tahsin atmış olup , ve diğer bölgelerde de milli direniş başlanmış ve daha sonra atatürkte bu direnişe iltihak etmiştir.

atatürk'ü atatürk yapan savaşlar değildir, zira kazandığı savaşlar çok azdır.o sadece sakarya meydan muharebesinde komutanlık yapmıştır.
başkumandanlik yetkisi 3 ay sürmüştür.onu atatürk yapan reformlarıdır.(devrim değildir.)
devrim halktan başlayarak yönetimin değiştirilmesidir.ataturk yönetim ile halkı değiştirmeyi çalışmış buna da reform denir.

mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı.

türkiye cumhuriyeti'ni aralarında ismet inönü, fevzi çakmak, kazım karabekir, rauf orbay, fethi okyar bulunduğu isimlerle birinci meclisin iradesiyle kuran cumhurbaşkanıdır.

1923-1938 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

milli mücadeleyi başlatmayan ancak daha sonra başlanılan direnişe iltihak eden , bölgesel kurtuluş fikrini ulusal kurtuluş fikrine tebdil eden askeri dahi olan bir şahsiyettir.

kurtuluş savaşı'nda başkomutanlık yetkisi ile yasama yürütme yargı yetkilerini 3 aylığını eline alıp , savaşın olağanüstülüğünü bu olağanüstü yetkilerle savuşturmuştur.

atatürk'ün özlük dosyasi

muamelat-ı zatiye dairesi (personel başkanlığı) evraka 21 teşrinisani 1341 (21 kasım 1925)

cumhurbaşkanı müşir gazi mustafa kemal paşa hazretleri bin ali rıza selânik

duhulü 1 mart 1315 (13 mart 1899)

nasbı 19 eylül 1337 (19 eylül 1921)

sicil no 1317-8 p. (piyade 1902-8)

müşarünileyh hazretleri

29 kânunuevvel 1320 (11 ocak 1905)
tarihinde erkân-ı harbiye yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve ku-manda etmek üzere atik 5. ordu'ya memur buyurulmuştur

12 kânunuevvel 1332 (25 aralık 1906)
tarihinde beşinci mecidi nişanı ile taltif etmiştir;

7 haziran 1323 (20 haziran 1907)
tarihinde kolağalığa terfi etmiştir; sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3. ordu'ya nakletmiştir;

9 haziran 1324 (22 haziran 1908)
tarihinde şark demiryolu müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre kânunuevvel gayesinde 3. ordu redif 17. selâ-nik fırkası erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

23 teşrinievvel 1325 (5 kasım 1909)
tarihinde 3. ordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

24 ağustos 1326 (6 eylül 1910)
tarihinde 3. ordu zabitan talimgahı kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3. ordu erkân-ı harbiyesine ve bilahara kânunusâni zarfında 5. kolordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 eylül 1327 (27 eylül 1911)
tarihinde muvakkaten trablusgarp fırkası erkân-ı harbiyesine memur edilmişse de trablusgarp'a git-meksizin istanbul'a celbi 5. kolorduya tebliğ edilerek erkân-ı harbiye-i umumiye dairesi'ne atanmıştır;

14 teşrinisani 1327) (27 kasım 1911)
tarihinde binbaşılığa terfi etmiştir;

19 kânunisani 1327 (1 ocak 1912)
tarihinde bingazi'de bulunan müşarünileyhin derne karşısındaki şark gönüllü kumandanlığı'nı deruhte etmiştir;

26 şubat 1327 (11 mart 1912)
tarihinde derne kumandanlığı'na tayin etmiştir;

11 teşrinievvel 1328 (24 ekim 1912)
tarihinde rahatsızlığına mebni dersaadet'e hareket etmiştir;

8 teşrinisani 1328 (21 kasım 1912)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine verilerek mezkûr ay zarfında bahri sefit boğazı kuvay-i mürettebesi erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 teşrinievvel 1329 (27 ekim 1913)
tarihinde sofya ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

24 teşrinievvel 1329 (6 kasım 1913)
tarihinde bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, dör-düncü rütbe'den osmani nişanı verilmiştir;

29 kânunuevvel 1329 (11 ocak 1914)
tarihinde sofya-belgrat-çetine sefaretleri ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

26 şubat 1329 (11 mart 1914)
tarihinde fransa hükümeti tarafından şövalye rütbesinden legion d'honneur nişanı verilmiştir;

16 şubat 1329 (1 mart 1914)
tarihinde balkan harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dolayı kaymakamlığa terfi etmiştir;

22 temmuz 1330 (4 ağustos 1914)
tarihinde sırbistan ataşe militerliğine tayin kılınmış ise de sofya ataşe militerliğine ipka etmiştir;

16 teşrinisani 1330 (29 kasım 1914)
tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir;

7 kânunusani 1330 (20 ocak 1915)
tarihinde 3. kolorduda yeni teşekkül eden 19. fırka kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mayıs 1331 (1 haziran 1915)
tarihinde miralaylığa terfi etmiştir;

15 temmuz 1331 (28 temmuz 1915)
tarihinde 15. kolordu kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (ağustos) 16. kolordu komutanlığı'na atan-mıştır;

14 kânunusani 1331 (27 ocak 1916)
tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16. kolordu’ya iltihak buyurulmuştur;

2 temmuz 1331 (15 temmuz 1915)
tarihinde harp madalyası verilmiştir;

19 ağustos 1331 (1 eylül 1915)
tarihinde muharebe gümüş liyakat madalyası verilmiştir;

4 kânunusani 1331 (17 ocak 1916)
tarihinde anafartalar grubu komutanı iken muharebe altın liyakat madalyası verilmiştir;

19 kânunusani 1331 (1 şubat 1916)
tarihinde üçüncü rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

28 kânunuevvel 1331 ( aralık 1915)
alman hükümeti tarafından demir salip nişanı verilmiştir;

28 şubat 1331 (13 mart 1916)
anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı verilmiştir;

19 mart 1332 (1 nisan 1916)
tarihinde hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile mirlivalığa terfi etmiştir;

29 teşrinisani 1332 (12 aralık 1916)
müceddeden 2. rütbe'den mecidi nişanı verilmiştir;

11 kânunuevvel 1332 (24 aralık 1916)
bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita etmiştir; sene-yi mezkûre zar-fında almanya hükümeti tarafından 1. ve 2. rütbeden demir salip (haç) ve avusturya macaristan hükü-meti tarafından 3. rütbeden muharebe liyakat madalyası verilmiştir; ile 2. rütbeden harp alâmeti liya-kat-ı askeri madalyası verilmiştir;

7 mart 1333 (7 mart 1917)
tarihinde 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mart 1333 (19 mart 1917)

tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen ikinci rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

5 temmuz 1333 (5 temmuz 1917)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

23 eylül 1333 (23 eylül 1917)
tarihinde muharebe altın imtiyaz madalyası ile ödüllendirilmiştir;

9 teşrinievvel 1333 (9 ekim 1917)
tarihinde becayişen 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

11 teşrinievvel 1333 (11 ekim 1917)
tarihinde bir ay müddetle istanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir;

7 teşrinisani 1333 (7 aralık 1917)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga veliaht-ı saltanat refakatinde almanya karargah-ı umumisi'ne azimet etmiştir;

16 kânunuevvel 1333 (16 aralık 1917)
tarihinde tebdilen 1. rütbeden kılıçlı mecidi nişanı verilmiştir;

19 şubat 1334 (19 şubat 1918)
tarihinde almanya imparatoru tarafından 1. rütbeden kılıçlı kron dö prus nişanı verilmiştir;

13 mayıs 1334 (13 mayıs 1918)
tarihinde bera-i tedavi viyana'ya gitmiştir;

7 ağustos 1334 (7 ağustos 1918)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na ve sene-i mezkure eylülünde fahri yaveran silkine ithal buyurulmuştur;

31 teşrinievvel 1334 (31 ekim 1918)
tarihinde yıldırım ordular grubu kumandanlığı'nı deruhte buyurmuştur;

teşrinisani 1334 (kasım 1918)
tarihinde grubun lağvı üzerine harbiye nezareti emrine alınmıştır;

30 nisan 1335 (30 nisan 1919)
tarihinde 9. ordu kıtaatı müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre temmuzu'nun beşinde istanbul hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir;

9 ağustos 1335 (9 ağustos 1919)
ordu müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve fahri yaveran unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır;

23 nisan 1336 (23 nisan 1920)
tarihinde büyük millet meclisi riyaset-i celilesine seçilmiştir;

19 eylül 1337 (19 eylül 1921)
tarihinde büyük millet meclisi'nce ittifakla kendilerine gazilik unvanı verilmiş ve mareşallik rütbesi ve-rilmiştir;

5 teşrinisani 1337 (5 kasım 1921)
tarihinden itibaren müşarünileyhin başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

5 şubat 1338 (5 şubat 1922)
tarihinden itibaren başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

27 mart 1339 (27 mart 1923)
tarihinde afganistan emiri (kralı) tarafından aliyülâlâ nişanı irsal kılınmıştır;

21 teşrinisani 1339 (21 kasım 1923)
tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli istiklal madalyası verilmiştir;

29 teşrinievvel 1339 (29 ekim 1923)
tarihinde türkiye cumhuriyeti riyaseti'ne seçilmiştir.

osman gazi

osmanlı devleti'nin kurucusu ve ilk padişahıdır.

osmangazi'nin gördüğü rüya

osman gazi bir gece şeyh edebali’nin zaviyesinde misafir kalmıştı. gece, vakit hayli ilerleyince istirahat etmek üzere odasına çekilmişti. fakat yatmak üzereyken rafta gözüne ilişen kuran-ı kerim’e saygısından dolayı yatamadı. uyuyamadı. kuran’ı alıp okumaya başladı.

o gece sabaha kadar kuran okudu. tam 6 saat. hikmet-i ilahi, osman gazi han’ın kuran’a olan bu saygısından dolayı her okuduğu saate 1 asır lutf edilmiş, hanedanı 6 asır hükümran olmuştur 7 cihana.

vakit sabah ezanlarına yaklaşmışken, yorgunluk ve uyku da bir hayli bastırmışken, kuran elinde, yaşlandığı yerde, tatlı bir uykuya daldı sultan osman han.

uyurken bir rüya gördü. rüyasında kendisi şeyh edebali’nin yanında yatıyordu. edebali’nin göğsünden bir hilal doğdu. hilal biraz yükseldikten sonra büyüdü, büyüdü ve dolunay haline gelince kendisinin göğsüne girdi. daha sonra göğsünden bir ağaç bitip büyümeye, yükselmeye başladı. bir çınar ağacıydı bu. büyüdükçe yeşerdi, güzelleşti. dallarının gölgesiyle bütün dünyayı kapladı.

ulu çınarın gölgesinde dağlar, dağların dibinde pınarlar gördü. ağacın yanında ise dört sıra dağlar gördü ki bunlar kafkas, atlas, toros ve balkanlardı. ağacın köklerinden dicle, fırat, nil ve tuna çıkıyordu. bu nehirde koca koca gemiler yüzüyordu. tarlalar ekin doluydu. ağaçlar meyve dolu. dağların tepeleri ormanlarla örtülüydü. ruy-i zemin yemyeşil, asuman masmaviydi. vadilerde şehirler vardı. şehirlerde camiler arz-i didar ediyordu. bunların hepsinin altın kubbelerinde birer hilal parlıyor, minarelerinde müezzinler ezan okuyorlardı. ezan sesleri ağaç dallarındaki kuşların cıvıltısına karışıyordu. bir ara ulu çınarın yaprakları kılıç gibi uzamaya başladı. derken bir rüzgar çıkıp bu yaprakları istanbul’a doğru çevirdi. şehir iki denizin ve iki karanın birleştiği yerde iki masmavi firuze ile iki yemyeşil zümrüt arasına oturtulmuş pırıl pırıl bir elmas gibiydi. sanki bütün dünyayı kuşatan geniş bir ülke gibi halkalanan bir yüzüğün kıymetli taşını andırıyordu istanbul.

ve nihayet osman gazi han bu yüzüğü parmağına takıyorken uyandı.

sabah ezanları okunuyordu.

2. mehmet

sadece askeri kişiliği ile bize sunulan ama gelmiş geçmiş en büyük aydınlardan olan türklerin yetiştirmiş olduğu en büyük 3 sultandan biridir.

fatih'i anlamak eğitim , kültür politikalarını anlamaktan ve uluslararası kurduğu dengeleri görmekten geçer.

kurdurduğu sahnı seman medreseleri eğitime verdiği önemi göstermekle birlikte bugünkü istanbul üniversitesininde miladıdır.

arapça, farsça, grekçe, sırbça , latince , türkçe bilen ulu fatih, avni mahlasıyla da beyitler yazmıştır.

ortadoksları destekleyerek bu cemaatin başına istanbul'da temsilci atamış ve onu cemaat üzerinde temsilci kılarak dolaylı yoldan hıristiyanlari elinde tutmuştur.

kızıl elma ülküsü ile ilahi kelimetullah yolunda pontus rum ve bizans imparatorlugunu tarihe gömmüştür.

bir rivayete göre osmanlı'nın içinde yer alan derin oluşumların etkisiyle , yeniçeri ocağının sefer ve savaşlardan yorgun düşmesi ve bikması nedeniyle zehirlenerek öldürülmüştür.
Henüz takip ettiği biri yok.