winston churchill

1 Entry Daha
ortaya attığı fikirlerin, günümüzde bile halen uygulanmaya çalışıldığını düşününce ne kadar zeki,başarılı ve sinsi bir fikir adamı olduğu aşikardır.
(bkz:türkiye solarsa sulayın,büyürse budayın)
sözü halen daha avrupa ülkelerinin temel mottosu olarak karşımıza çıkmakta...

zeki olmasının yanı sıra, 2.dünya savaşının başlangıcında ülkesinin başında olmamasına rağmen 1940'ta başa geçtikten sonra son derece kötü görünen vaziyeti tersine çevirmesini bilmiştir.