yakınsama teorisi

ekonomik gelişme düzeyleri açısından başlangıçta geride bulunan az gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelere göre ekonomik olarak daha hızlı büyüyerek aradaki farkı kapatmaları veya azaltmaları durumuna yakınsama(convergence) denir. neoklasik büyüme modeline dayanmaktadır. az gelişmiş ülkeler ellerinde bulunan emek ve doğal kaynakları avantaj olarak kullanıp, gerekli teknolojik imkanları ve rekabet gücünü elde ederek gelişmiş ülkeleri ekonomik olarak yakalayacaklardır.
ancak bugüne kadar yapılan önemli çalışmalar yakınsama hipotezini kanıtlayacak veriler elde edememiştir.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort