yavuz sultan selim

1. selim, 10 ekim 1470 amasya doğumlu olan 9. osmanlı padişahı, 88. islam halifesidir. aynı zamanda kanuni sultan süleyman'ın babasıdır.

şehzadeliği süresince çok iyi bir eğitim almış, kendini tarih ve siyaset konusunda oldukça geliştirmişti. çocukluğu dedesi fatih sultan mehmed'in yanında geçmiş ve dönemin en iyi hocalarından dersler almış, babası tahta çıktıktan sonra trabzon sancakbeyi olmuştur.

bir süre sonra devlet işlerinin iyi gitmediğini düşünmüş, ardından da babasının şehzade ahmed'i veliaht olarak düşündüğünü öğrenince babasından rumeli'de bir sancakbeyliği istemiş talebi reddelince önce kefe'ye gitti ardından kayınpederi olan kırım hanından aldığı süvarilerle edirne'ye giden 1.selim orada babasıyla görüşerek niğbolu ve vidin sancaklarının kendisine verilmesini sağlayarak babasından da sağlığında hiç bir oğlunu tahta geçirmeyeceğine dair söz aldı.ancak ahmed'i destekleyen devlet adamlarının olması ve babasının ordusuna karşı çorlu'da yenilmesi üzerine kırım'a dönmek zorunda kaldı.

ardından şahkulu isyanında hadım ali paşaya yardım etmeyerek savaş alanından kaçan şehzade ahmed'in yerine olayda gösterdiği cesaret ve bilgelikle devlet adamlarının takdirini kazanan 1.selim isyandan bir sene sonra 24 nisan 1512'de babasını tahtan indirerek 9. osmanlı padişahı oldu.

tahta oturdukdan hemen sonra şehzade ahmed'in teşvikiyle bursa'yı ele geçiren yeğeni alaeddin ile çarpıştı ardından bütün şehzadeleri ve oğullarını dizginleyerek dış sorunlarla uğraşmaya başladı.

özellikle o dönemde osmanlı'yı tehdit eden safevilere karşı büyük bir orduyla iran'a hareket etti, 23 ağustos 1514'de yapılan çaldıran savaşını kazanarak ordusuyla birlikte tebriz'e kadar ilerledi.

bu sürede egemenliğini musul'a kadar ulaştıran 1. selim, mısır ile çeşitli sıkıntılar yaşamaya başladı. bölgede ki nüfuzunu ve ticari çıkarlarını korumak isteyen kölemen ile 24 ağustos 1516'da mercidabık'ta karşılaştı, savaştan zaferle çıkan 1.selim; şam, halep, hama ve humus gibi önemli vilayetleri egemenliği altına aldı.

bir kaç ay sonra kölemenlerin, selim'in elçilerini öldürmesi üzerine 1. selim mısır seferine çıktı. önce kudüs'e ardından gazze'ye girdi ve 22 ocak 1517'de kahire yakınlarında ki ridaniye'de yapılan savaşda osmanlı orduları kölemenleri tekrar yenilgiye uğratarak mısır'ı egemenliği altına aldı.

yedi ay kadar mısır'da kalan sultan selim bu sürede bölgede düzeni sağlamıştır. mekke şerifi tarafından adını hutbe okutulmuş, kendisi "mekke ve medine'nin hizmetçisi" olarak tanıtılmıştır.

25 temmuz 1518'de istanbul'a yanında bir çok rehine ve mısır abbasi halifesi el-mütevekkille birlikte dönen sultan selim'in mısır seferi ile halifelik halifelik osmanlılara geçmiş oldu.

1520 yılında edirne'ye giderken 22 eylül'de konakladığı çorlu'da sirpençe hastalığından vefat etti.